43 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 14511-1:2018

Airconditionanlæg, væskekøleaggregater og varmepumper til rumopvarmning og -køling samt proceskøleaggregater med eldrevne kompressorer – Del 1: Termer og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 14511-2:2018

Airconditionanlæg, væskekøleaggregater og varmepumper til rumopvarmning og -køling samt proceskøleaggregater med eldrevne kompressorer – Del 2: Prøvningsbetingelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 14511-3:2018

Airconditionanlæg, væskekøleaggregater og varmepumper til rumopvarmning og -køling samt proceskøleaggregater med eldrevne kompressorer – Del 3: Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 14511-4:2018

Airconditionanlæg, væskekøleaggregater og varmepumper til rumopvarmning og -køling samt proceskøleaggregater med eldrevne kompressorer – Del 4: Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12102-1:2017

Airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og rumkøling – Måling af luftbåren støj – Bestemmelse af lydeffektniveau – Del 1: Airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og rumkøling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 14825:2018

Airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og rumkøling – Prøvning og effektmåling under delbelastning samt beregning af sæsonbestemt ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 15218:2013

Airconditionanlæg og væskekølere med dampkølende kondensatorer og med elektrisk drevne kompressorer til rumkøling - Termer, definitioner, prøvningsbetingelser, prøvningsmetoder og krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DSF/prEN 12102-1 ( Forslag )

Airconditionanlæg, væskekøleaggregater, varmepumper, proceskøleaggregater og affugtere med eldrevne kompressorer – Bestemmelse af lydeffektniveau – Del 1: Airconditionanlæg, væskekøleaggregater, varmepumper til rumopvarmning og rumkøling, affugtere og proceskøleaggregater


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 347,00
Lovgivning:

DSF/prEN 14511-1 ( Forslag )

Airconditionanlæg, væskekøleaggregater og varmepumper til rumopvarmning og -køling samt proceskøleaggregater med eldrevne kompressorer – Del 1: Termer og definitioner


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 202,00

DSF/prEN 14511-2 ( Forslag )

Airconditionanlæg, væskekøleaggregater og varmepumper til rumopvarmning og -køling samt proceskøleaggregater med eldrevne kompressorer – Del 2: Prøvningsbetingelser


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 284,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


1 Næste