87 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 1990 FU:2021

DS/EN 1990 FU:2021

Forkortet udgave af Eurocode 0 – Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 695,00

DS/INSTA 177:1990

Fugemasser til byggebrug. Bestemmelse af udsivning af væske til porøse materialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/INSTA 178:1990

Fugemasser til byggebrug. Bestemmelse af volumensvind og vægttab efter ældning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/INSTA 179:1990

Fugemasser til byggebrug. Bestemmelse af overfladetørring. Ballotinis metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 199x-1-2 FU:2015

DS/EN 199x-1-2 FU:2015

Forkortet udgave af EN 199x-1-2 - Brand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 1.295,00

DS/INSTA 213:1990

Plastrør og formstykker. Temperaturcyklusprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Svensk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/INF 1990:2018

Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1992-4:2018

Eurocode 2 – Betonkonstruktioner – Del 4: Dimensionering af befæstelsesdele til anvendelse i beton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 1994-2:2006

Eurocode 4: Kompositkonstruktioner - Stål og beton - Del 2: Generelle regler og regler for kompositbroer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 1994-2/AC:2008

Eurocode 4: Kompositkonstruktioner - Stål og beton - Del 2: Generelle regler og regler for kompositbroer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1999-1-2:2008

Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS/EN 1999-1-2/AC:2009

Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/ISO 8466-2:2006

Vandundersøgelse - Kalibrering og vurdering af analytiske metoder og beregning af kalibreringsfunktions karakteristika - Del 2: Statistisk vurdering af en anden-ordens-kalibreringsfunktion.


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 8571-3:1990

Elektronisk informationsbehandling. Åbne systemers sammenkobling. Filoverførsel, -tilgang og -håndtering. Del 3: Tjenestebeskrivelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/IEC 8881:1990

Informationsbehandlingssystemer. Datakommunikation. Brug af X.25 pakkeprotokol i lokalnet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 15512 DK NA:2013

Nationalt Anneks til EN 15512, Stationære opbevaringssystemer af stål – Justerbare pallereolsystemer – Principper for dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 17418:2021

Tokomponentadhæsiver af epoxy og polyurethan til reparation på stedet af revnede trækonstruktione – Prøvning, krav og verificering af reparationsstyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 19901-2:2017

Olie- og naturgasindustrien – Specifikke krav til offshorekonstruktioner – Del 2: Procedurer og kriterier for seismisk dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 19901-4:2016

Olie- og naturgasindustri – Specifikke krav til offshorekonstruktioner – Del 4: Geotekniske og funderingsmæssige beregningshensyn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.075,00

DS/EN ISO 19901-7:2013

Olie- og naturgasindustrien - Specifikke krav til offshorekonstruktioner - Del 7: Stationkeeping-systemer til flydende offshoreanlæg og mobile offshoreenheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.075,00

DS/EN ISO 19901-8:2015

Olie- og naturgasindustri - Specifikke krav til offshorekonstruktioner - Del 8: Marine jordbundsundersøgelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN ISO 19901-9:2019

Olie- og naturgasindustrien – Specifikke krav til offshorekonstruktioner – Del 9: Styring af konstruktionsmæssig integritet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/ISO 19901-10:2021

Olie- og naturgasindustrien – Specifikke krav til offshorekonstruktioner – Del 10: Geofysiske marinundersøgelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 19902:2020

Olie- og naturgasindustrien – Faste offshorekonstruktioner af stål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.575,00

DS/ISO 19902:2020

Olie- og naturgasindustrien – Faste offshorekonstruktioner af stål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.575,00

DS/EN ISO 19904-1:2019

Olie- og naturgasindustrien – Flydende offshorekonstruktioner – Del 1: Skibsformede, halvnedsænkelige og dybgående konstruktioner samt cylinderformede konstruktioner med ringe dybgang


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.129,00

DS/ISO 19905-3:2017

Olie- og naturgasindustrien – Stedspecifik vurdering af mobile offshore-enheder – Del 3: Flydende enheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 19905-3:2019

Olie- og naturgasindustrien – Anlægsspecifik vurdering af mobile offshoreenheder – Del 3: Flydende enheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 22568:1990

Hånd- og maskindrevne runde skærebakker samt håndbetjente bakkeholdere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 60584-1:2014

Termoelementer - Del 1: EMK-specifikationer og -tolerancer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 60601-2-20:2009 (Gældende til og med: 07-10-2023)

Elektromedicinsk udstyr - Del 2-20: Særlige krav til grundliggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber for transportkuvøser


Status:
Gældende til og med: 07-10-2023
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 60601-2-20:2009/A1:2016 (Gældende til og med: 07-10-2023)

Elektromedicinsk udstyr - Del 2-20: Særlige krav til grundliggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber for transportkuvøser


Status:
Gældende til og med: 07-10-2023
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 60751:2008

Industrielle platinmodstandstermometre og platintermofølere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 60811-301:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler - Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer - Del 301: Elektriske prøvninger - Måling af fyldningsmateriales permittivitet ved 23 °C


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 60811-302:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler - Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer - Del 302: Elektriske prøvninger - Måling af fyldningsmaterialers jævnstrømsresistivitet ved 23 °C og 100 °C


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 60811-411:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler - Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer - Del 411: Diverse prøvninger - Fyldningsmaterialers skørhed ved lav temperatur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 60811-601:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler - Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer - Del 601: Fysiske prøvninger - Måling af fyldningsmaterialers dråbepunkt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 60811-602:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler - Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer - Del 602: Fysiske prøvninger - Adskillelse af olie i fyldningsmaterialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 60811-603:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler - Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer - Del 603: Fysiske prøvninger - Måling af samlet syretal i fyldningsmaterialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 60811-604:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler - Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer - Del 604: Fysiske prøvninger - Måling af fravær af korrosive bestanddele i fyldningsmaterialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 61439-3:2012

Lavspændingstavler - Del 3: Fordelingstavler beregnet til at blive betjent af lægmand (DBO-tavler)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 61439-3:2012/AC:2019

Lavspændingstavler – Del 3: Fordelingstavler beregnet til at blive betjent af lægmand (DBO-tavler)


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 62460:2008

Temperatur - Elektromotorisk kraft (EMF) - Tabeller for kombinationer af rene termoelementer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 19905-3:2021 ( Forslag )

Olie- og naturgasindustrien – Stedspecifik vurdering af mobile offshore-enheder – Del 3: Flydende enheder


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

DSF/prEN 1999-1-2 ( Forslag )

Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner – Del 1-2: Brandteknisk dimensionering


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

DSF/ISO/FDIS 23856.2 ( Forslag )

Plastrørssystemer til vandforsyning og afløb, trykløse og under tryk – Glasfiberforstærkede termohærdende plastsystemer (GRP) baseret på umættet polyester (UP)


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

DS/EN 1990 FU:2010 ( Tilbagetrukket )

DS/EN 1990 FU:2010

Forkortet udgave af Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 295,00

DS/EN 1990 FU:2013 ( Tilbagetrukket )

DS/EN 1990 FU:2013

Forkortet udgave af Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 595,00
Lovgivning:

DS/IEC 64+Amd.1:1990# ( Tilbagetrukket )

Wolframglødelamper til almindelige belysningsformål. Krav til ydeevne


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/IEC 68-2-56:1990 ( Tilbagetrukket )

Miljøprøvning. Del 2: Prøvninger. Prøvning Cb: Fugtig varme, konstant, fortrinsvis for udstyr


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.377,27

DS/EN 136:1990 ( Tilbagetrukket )

Åndedrætsværn. Helmasker. Krav, prøvning, mærkning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 140:1990 ( Tilbagetrukket )

Åndedrætsværn. Halvmasker og kvartmasker. Krav, prøvning, mærkning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 142:1990 ( Tilbagetrukket )

Åndedrætsværn. Bidemundstykker. Krav, prøvning, mærkning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 145:1990 ( Tilbagetrukket )

Åndedrætsværn. Kredsløbsapparat med komprimeret oxygen. Krav, prøvning og mærkning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 199x-1-2 FU:2012 ( Tilbagetrukket )

DS/EN 199x-1-2 FU:2012

Forkortet udgave af EN 199x-1-2 - Brand


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 995,00

DS/IEC 581-12:1990# ( Tilbagetrukket )

High fidelity lydudstyr og -systemer. Minimumskrav til ydeevne. Del 12: Lydudgang på fjernsynsmodtagere


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 1.377,27

DS/IEC 721-2-1+Amd.1:1990 ( Tilbagetrukket )

Klassifikation af miljøbetingelser. Del 2: Miljøbetingelser der forekommer i naturen. Temperatur og fugtighed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/IEC 721-2-2:1990 ( Tilbagetrukket )

Klassifikation af miljøbetingelser - Del 2: Miljøbetingelser der forekommer i naturen - Nedbør og vind


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS 887-1:1990 ( Tilbagetrukket )

Byggeri. Brændeovne. Del 1: Krav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS 887-2:1990 ( Tilbagetrukket )

Byggeri. Brændeovne. Del 2: Prøvningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/INF 1990:2012 ( Tilbagetrukket )

Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/INF 1990:2013 ( Tilbagetrukket )

Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1999-1-2:2007 ( Tilbagetrukket )

Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 2768-2:1990 ( Tilbagetrukket )

Teknisk tegning. Generelle tolerancer. Del 2: Geometrisk e tolerancer for elementer uden individuelle toleranceangive lser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO/IEC 8073 RET. 1:1990 ( Tilbagetrukket )

Informationsbehandlingssystemer. Åbne systemers sammenkobling. Forbindelsesafhængig transportlagsprotokol. Teknisk rettelsesblad 1


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ISO/IEC 8073 RET. 2:1990 ( Tilbagetrukket )

Informationsbehandlingssystemer. Åbne systemers sammenko bling. Forbindelsesafhængig transportlagsprotokol. Teknisk r ettelsesblad 2


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ISO 8602:1990 ( Tilbagetrukket )

Informationsbehandlingssystemer. Åbne systemers sammenkobling. Forbindelsesuafhængig protokol for transportlaget


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 9316:1990# ( Tilbagetrukket )

Informationsbehandlingssystemer."Small Computer Systems Interface" (SCSI)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 9775:2017 ( Tilbagetrukket )

Mindre skibe – Fjernstyrede styresystemer for påhængsmotorer på 15 kW til 40 kW


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/ISO/IEC 9797:1990 ( Tilbagetrukket )

Data-kryptografiske teknikker. Dataintegritetsfunktion med brug af en kryptografisk check-funktion under anvendelse af en n-bit algoritme med sammentrækning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN ISO IEC 9945-2:1995# ( Tilbagetrukket )

Informationsteknologi. POSIX (international standard for operativsystemer). Del 2: Shell og tjenester (hjælpeprogram)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 13544-1:2007 ( Tilbagetrukket )

Udstyr til respirationsterapi - Del 1: Forstøvningssystemer og deres komponenter


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00