81 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 1991 FU:2015

DS/EN 1991 FU:2015

Forkortet udgave af Eurocode 1 – Last på bærende konstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 995,00

DS/EN 199x-1-2 FU:2015

DS/EN 199x-1-2 FU:2015

Forkortet udgave af EN 199x-1-2 - Brand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 1.295,00

DS/HD 546.3 S1:1991

Fjernstyringsudstyr og -systemer – Del 3: Grænseflader (elektriske karakteristikker)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 972 + A1:2010

Garverimaskiner - Valsemaskiner med fremad- og tilbagegående valse - Sikkerhedskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 972 + A1/AC:2011

Garverimaskiner - Valsemaskiner med fremad- og tilbagegående valse - Sikkerhedskrav


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 1035:1998

Garverimaskiner - Maskiner med bevægelige plader - Sikkerhedskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1035/AC:2002

Garverimaskiner - Maskiner med bevægelige plader - Sikkerhedskrav


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1279-1:2018

Bygningsglas – Termoruder – Del 1: Generelle informationer, systembeskrivelse, regler for udskiftning, tolerancer og visuel kvalitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1673 + A1:2010 (Gældende til og med: 30-06-2021)

Fødevaremaskiner - Stikovne - Sikkerheds- og hygiejnekrav


Status:
Gældende til og med: 30-06-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 1991-1-4/A1:2010

Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner - Del 1-4: Generelle laster - Vindlast


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 1991-1-7:2007

Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner - Del 1-7: Generelle laster - Ulykkeslast


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/EN 1991-1-7/A1:2014

Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner - Del 1-7: Generelle laster - Ulykkeslast


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 1991-1-7/AC:2010

Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner - Del 1-7: Generelle laster - Ulykkeslast


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 1993-4-1:2007

Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 4-1: Siloer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 1993-4-1:2007/A1:2017

Eurocode 3: Stålkonstruktioner – Del 4-1: Siloer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1993-4-1/AC:2009

Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 4-1: Siloer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1993-4-2:2007

Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 4-2: Tanke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1993-4-2:2007/A1:2017

Eurocode 3: Stålkonstruktioner – Del 4-2: Tanke


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1993-4-2/AC:2009

Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 4-2: Tanke


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1999-1-2:2008

Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS/EN 1999-1-2/AC:2009

Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/ISO 7478:1991

Informationsbehandlingssystemer. Datakommunikation. Multilink procedurer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO/IEC 7498-4:1991

Elektronisk informationsbehandling. Åbne systemers sammenkobling. Referencemodel. Del 4: Management struktur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 8648:1991

Informationsbehandlingssystemer. Åbne systemers sammenkobling. Intern organisering af netværkslaget


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12198-1 + A1:2008

Maskinsikkerhed - Vurdering og reduktion af risici i forbindelse med stråling fra maskiner - Del 1: Generelle principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 15037-1:2008

Præfabrikerede betonelementer - Beam-and-block-gulvsystemer - Del 1: Bjælker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 15512 DK NA:2013

Nationalt Anneks til EN 15512, Stationære opbevaringssystemer af stål – Justerbare pallereolsystemer – Principper for dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/ISO 16092-4:2019

Sikkerhed for værktøjsmaskiner – Pressere – Del 4: Sikkerhedskrav for trykluftpressere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 17418:2021

Tokomponentadhæsiver af epoxy og polyurethan til reparation på stedet af revnede trækonstruktione – Prøvning, krav og verificering af reparationsstyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 60127-3:2015

Finsikringer - Del 3: Små finsikringsindsatse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 60127-3:2015/A1:2020

Finsikringer – Del 3: Små finsikringsindsatse


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 60601-2-3:2015

Elektromedicinsk udstyr - Del 2-3: Særlige krav til grundliggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber for udstyr til kortbølgeterapi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 60601-2-3:2015/A1:2016

Elektromedicinsk udstyr - Del 2-3: Særlige krav til grundlæggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber for udstyr til kortbølgeterapi


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 61057:2017

Arbejde under spænding – Isolerende liftapparater til montering på et chassis


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN IEC 62485-4:2018

Sikkerhedskrav til akkumulatorer og akkumulatoranlæg – Del 4: Ventilregulerede blybatterier til brug i bærbart udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DSF/prEN 1999-1-2 ( Forslag )

Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner – Del 1-2: Brandteknisk dimensionering


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

DS/EN 1991 FU:2010 ( Tilbagetrukket )

DS/EN 1991 FU:2010

Forkortet udgave af Eurocode 1 - Last på bærende konstruktioner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 695,00

DS/EN 1991 FU:2014 ( Tilbagetrukket )

DS/EN 1991 FU:2014

Forkortet udgave af Eurocode 1 - Last på bærende konstruktioner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Bilag
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 795,00

DS/IEC 68-2-28:1991# ( Tilbagetrukket )

Miljøprøvninger. Del 2: Prøvninger. Vejledning til prøvninger med fugtig varme


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 199x-1-2 FU:2012 ( Tilbagetrukket )

DS/EN 199x-1-2 FU:2012

Forkortet udgave af EN 199x-1-2 - Brand


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 995,00

DS/EN 230:1991 ( Tilbagetrukket )

Forstøvningsoliebrændere. Sikkerhedstider og sikkerheds-, styrings- og reguleringsudstyr


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 230 RET. 1:1991 ( Tilbagetrukket )

Forstøvningsoliebrændere. Sikkerhedstider og sikkerheds-, styrings- og reguleringsudstyr. (Rettelsesblad)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 264:1991 ( Tilbagetrukket )

Sikkerhedslukkeanordninger til brænderanlæg, der bruger flydende brændsel. Sikkerhedskrav og prøvning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 267:1991 ( Tilbagetrukket )

Forstøvningsoliebrændere af monobloktypen. Prøvning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 1168:2007 ( Tilbagetrukket )

Præfabrikerede betonprodukter - Huldækelementer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 1168 + A1:2008 ( Tilbagetrukket )

Præfabrikerede betonprodukter - Huldækelementer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 1168 + A2:2009 ( Tilbagetrukket )

Præfabrikerede betonprodukter - Huldækelementer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1168 + A2:2011 ( Tilbagetrukket )

Præfabrikerede betonprodukter - Huldækelementer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 1168:2005 ( Tilbagetrukket )

Præfabrikerede betonelementer - Huldækelementer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 ( Tilbagetrukket )

--


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 English ( Tilbagetrukket )

--


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1991-1-7:2006 ( Tilbagetrukket )

Eurocode 1 - Last på konstruktioner - Del 1-7: Generelle laster - Ulykkeslast


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ENV 1991-2-5:1997 ( Tilbagetrukket )

Eurocode 1: Projekteringsgrundlag og last på bygværker. Del 2-5: Last på bygværker. Termisk last


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1999-1-2:2007 ( Tilbagetrukket )

Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS 2383:1991 ( Tilbagetrukket )

Svejsning af plade, rør og beholdere i plast. Certificering af plastsvejsere


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 7174-1:1991 ( Tilbagetrukket )

Møbler. Siddemøbler. Bestemmelse og stabilitet. Del 1: Stole og taburetter


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 7478/TILLÆ:1991 ( Tilbagetrukket )

Informationsbehandlingssystemer. Datakommunikation. Multilin k procedurer. Teknisk rettelsesblad 1


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO/IEC 8073 RET. 3:1991 ( Tilbagetrukket )

Informationsbehandlingssystemer. Åbne systemers sammenko bling. Forbindelsesafhængig transportlagsprotokol. Teknisk r ettelsesblad 3


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ISO 8471:1991 ( Tilbagetrukket )

Informationsbehandlingssystemer. Datakommunikation. HDLC-balancerede procedureklasser. Fortolkning og forhandling af adresser i dataoverførselslaget i opkoblede netværk


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 8650 TILLÆG 1:1991 ( Tilbagetrukket )

Informationsbehandlingssystemer. Åbne systemers sammenkobling. Protokolspecifikation for "Association Control Service element". Tillæg 1: Autenticitet ved forbindelsesetablering


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 8835-4:2009 ( Tilbagetrukket )

Anæstesiudstyr (inhalationssystemer) - Del 4: Anæstesimiddelfordampere


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/ISO 9067:1991 ( Tilbagetrukket )

Informationsbehandlingssystemer. Datakommunikation. Procedurer til automatisk isolering af fejl ved hjælp af testkredsløb


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO/IEC 9592-1:1991 ( Tilbagetrukket )

Informationsbehandlingssystemer. Datamatgrafik. "Programmer's Hierarchical Interactive Graphics System" (PHIGS). Del 1: Funktionel beskrivelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 1.365,00

DS/ISO/IEC 9592-3:1991 ( Tilbagetrukket )

Informationsbehandlingssystemer. Datamatgrafik. "Programmer's Hierarchical Interactive Graphics System" (PHIGS). Del 3: Fuldtekst kodning af arkivfil


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 9919:2009 ( Tilbagetrukket )

Elektromedicinsk udstyr - Særlige krav til grundliggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber for pulsoximetre til medicinsk brug


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ISO/IEC 9945-1:1991 ( Tilbagetrukket )

Informationsteknologi. Portabel operativsystemgrænseflade til datamater (POSIX). Del 1: Grænseflade for systemprogrammel (Programmeringssproget "C")


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 1.365,00

DS/ISO/IEC 10030:1991 ( Tilbagetrukket )

Informationsbehandlingssystemer. Datakommunikation. Protokol til udveksling af ruteinformation mellem slutsystemer til brug i forbindelse med ISO 8878


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 10651-2:2009 ( Tilbagetrukket )

Respiratorer til medicinsk brug - Særlige krav til grundliggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber - Del 2: Hjemmerespiratorer til respiratorafhængige patienter


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 10651-6:2009 ( Tilbagetrukket )

Respiratorer til medicinsk brug - Særlige krav til grundliggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber - Del 6: Hjemmerespiratorer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 15512 DK NA:2011 ( Tilbagetrukket )

Nationalt Anneks til EN 15512, Stationære opbevaringssystemer af stål – Justerbare pallereolsystemer – Principper for dimensionering


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 21647:2009 ( Tilbagetrukket )

Elektromedicinsk udstyr – Særlige krav til grundliggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber for respirationsgasmonitorer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 29592-1:1991 ( Tilbagetrukket )

Informationsbehandlingssystemer. Datamatgrafik. "Programmer's Hierarchical Interactive Graphics System" (PHIGS). Del 1: Funktionel beskrivelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.365,00