89 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 1992-1-1 FU:2017

Forkortet udgave af Eurocode 2 - Betonkonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 1.095,00
Lovgivning:

DS/INF 70-4:1992

Plastrør. Stuksvejsning af polyolefinrørsystemer. Mærkning og dokumentation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 199x-1-2 FU:2015

DS/EN 199x-1-2 FU:2015

Forkortet udgave af EN 199x-1-2 - Brand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 1.295,00

DS 473:1992

Norm for forholdsregler mod brande og eksplosion i laboratorier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/HD 546.4 S1:1992

Fjernstyringsudstyr og -systemer – Del 4: Krav til ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/HD 593.1 S1:1992

Bussystemer til mikroprocessorer – 8 bit og 16 bit data (MULTIBUS I) – Del 1: Funktionsbeskrivelse, elektriske specifikationer samt timingspecifikationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 1168 + A3:2011

Præfabrikerede betonprodukter - Huldækelementer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.075,00
Lovgivning:

DS/EN 1992-4:2018

Eurocode 2 – Betonkonstruktioner – Del 4: Dimensionering af befæstelsesdele til anvendelse i beton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 1993-4-1:2007

Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 4-1: Siloer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 1993-4-1:2007/A1:2017

Eurocode 3: Stålkonstruktioner – Del 4-1: Siloer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1993-4-1/AC:2009

Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 4-1: Siloer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1993-4-2:2007

Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 4-2: Tanke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1993-4-2:2007/A1:2017

Eurocode 3: Stålkonstruktioner – Del 4-2: Tanke


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1993-4-2/AC:2009

Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 4-2: Tanke


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 8459:2009

Information og dokumentation - Fortegnelse over bibliografiske dataelementer til anvendelse ved dataudveksling og -forespørgsler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/ISO/IEC 9636-1:1992

Informationsteknologi. Datamatgrafik. "CGI" grænsefladespecifikation for dialog med grafisk udstyr. Funktionel specifikation. Del 1: Oversigt, profiler og overensstemmelsesprincipper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO/IEC 9636-2:1992

Informationsteknologi. Datamatgrafik. "CGI" grænsefladespecifikation for dialog med grafisk udstyr. Funktionel specifikation. Del 2: Kontrol


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/IEC 9636-3:1992

Informationsteknologi. Datamatgrafik. "CGI" grænsefladespecifikation for dialog med grafisk udstyr. Funktionel specifikation. Del 3: Uddata


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/ISO/IEC 9636-4:1992

Informationsteknologi. Datamatgrafik. "CGI" grænsefladespecifikation for dialog med grafisk udstyr. Funktionel specifikation. Del 4: Segmenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/IEC 9636-5:1992

Informationsteknologi. Datamatgrafik. "CGI" grænsefladespecifikation for dialog med grafisk udstyr. Funktionel specifikation. Del 5: Inddata og ekko


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO/IEC 9636-6:1992

Informationsteknologi. Datamatgrafik. "CGI" grænsefladespecifikation for dialog med grafisk udstyr. Funktionel specifikation. Del 6: Raster


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 9931:1992

Kul. Prøveudtagning af kulstøv i gasstrøm


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 10472-1:2008

Sikkerhedskrav til industrivaskemaskiner - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 13747 + A2:2010

Præfabrikerede betonprodukter - Dækplader til dæksystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 1.045,00
Lovgivning:

DS/EN 14991:2007

Præfabrikerede betonelementer - Elementer til fundering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 15037-1:2008

Præfabrikerede betonelementer - Beam-and-block-gulvsystemer - Del 1: Bjælker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/CEN/TR 17079:2018

Dimensionering af befæstelsesdele til anvendelse i beton – Redundante ikke-strukturelle systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 19921:2005

Skibs- og marineteknologi - Brandbestandighed af mekaniske tætningskoblinger til anvendelse i rørsystemer - Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 28206:1992

Godkendelsesprøvning for oxygenskæremaskiner. Gentagelsesnøjagtighed. Funktionskarakteristika


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 60357/A1:2008

Halogenglødelamper (ikke til køretøjer) - Ydeevne-specifikationer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk/Fransk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 60357/A2:2008

Halogenglødelamper (ikke til køretøjer) - Ydeevnespecifikationer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 60357/A3:2011

Halogenglødelamper (ikke til køretøjer) - Ydeevnespecifikationer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 60357:2003/A11:2016

Halogenglødelamper (ikke til køretøjer) - Ydeevnespecifikationer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 62271-102/A1:2011 (Gældende til og med: 19-06-2021)

Højspændingskoblingsudstyr - Del 102: Højspændingsadskillere og jordsluttere til vekselstrøm


Status:
Gældende til og med: 19-06-2021
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 62271-102/A2:2013 (Gældende til og med: 19-06-2021)

Højspændingskoblingsudstyr - Del 102: Højspændingsadskillere og jordsluttere til vekselstrøm


Status:
Gældende til og med: 19-06-2021
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk/Fransk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/I-ETS 300031/A1:1995#

Europæisk digitalt cellulært telekommunikationssystem (fase 1). Kanalkodning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ETS 300100:1993

Integrated Switching Digital Network (ISDN). Retningslinier for international dirigering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ETS 300326-1:1999#

.


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ETS 300326-2:1999#

.


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DSF/prEN 1999-1-2 ( Forslag )

Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner – Del 1-2: Brandteknisk dimensionering


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

DS/EN 1992 FU:2010 ( Tilbagetrukket )

DS/EN 1992 FU:2010

Forkortet udgave af Eurocode 2 - Betonkonstruktioner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 695,00

DS/EN 1992 FU:2012 ( Tilbagetrukket )

DS/EN 1992 FU:2012

Forkortet udgave af Eurocode 2 - Betonkonstruktioner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 695,00

DS/EN 1992 FU:2013 ( Tilbagetrukket )

DS/EN 1992 FU:2013

Forkortet udgave af Eurocode 2 - Betonkonstruktioner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.095,00

DS/INF 72:1992 ( Tilbagetrukket )

Teknisk rapport. Informationsteknologi. SGML- og tekstbehandlingssystemer. Vejledning for SGML syntaksstyrede redigeringssystemer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 125:1992 ( Tilbagetrukket )

Flammeovervågningsudstyr for gasforbrugende apparater. Termoelektriske tændsikringer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 136-10:1992 ( Tilbagetrukket )

Åndedrætsværn. Helmasker til særlig anvendelse. Krav, prøvning, mærkning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 199x-1-2 FU:2012 ( Tilbagetrukket )

DS/EN 199x-1-2 FU:2012

Forkortet udgave af EN 199x-1-2 - Brand


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 995,00

DS/EN 288-1:1992 ( Tilbagetrukket )

Specifikation og godkendelse af svejseprocedurer for metalliske materialer. Del 1: Generelle regler for smeltesvejsning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 288-2:1992 ( Tilbagetrukket )

Specifikation og godkendelse af svejseprocedurer for metalliske materialer. Del 2: Svejseprocedurespecifikationer for lysbuesvejsning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 345-2:1997 ( Tilbagetrukket )

Fodværn. Sikkerhedsfodtøj med 200 J-tånæse, klasse S. Del 2: Supplerende specifikationer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 346-2:1997 ( Tilbagetrukket )

Fodværn. Arbejdsfodtøj med 100 J-tånæse, klasse P. Del 2: Supplerende specifikationer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 347-2:1997 ( Tilbagetrukket )

Fodværn. Arbejdsfodtøj uden tånæse, klasse O. Del 2: Supplerende specifikationer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 775:1994 ( Tilbagetrukket )

Industrirobotter. Sikkerhed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS 806:1992 ( Tilbagetrukket )

ISO tolerance- og pasningssystemet. Valg af pasninger. Hulbasis


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 807:1992 ( Tilbagetrukket )

ISO tolerance- og pasningssystemet. Valg af pasninger. Akselbasis


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 815:1992 ( Tilbagetrukket )

Valg af tolerancer til almindelige formål


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 894:1992 ( Tilbagetrukket )

Verifikation af svejseprocedurespecifikationer. Almene regler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1168:2007 ( Tilbagetrukket )

Præfabrikerede betonprodukter - Huldækelementer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 1168 + A1:2008 ( Tilbagetrukket )

Præfabrikerede betonprodukter - Huldækelementer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 1168 + A2:2009 ( Tilbagetrukket )

Præfabrikerede betonprodukter - Huldækelementer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1168 + A2:2011 ( Tilbagetrukket )

Præfabrikerede betonprodukter - Huldækelementer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 1168:2005 ( Tilbagetrukket )

Præfabrikerede betonelementer - Huldækelementer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ENV 1992-3:1999 ( Tilbagetrukket )

Eurocode 2: Design af betonkonstruktioner. Del 3: Betonfundamenter


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 4387:1992 ( Tilbagetrukket )

Cigaretter. Bestemmelse af totalt og af nikotinfrit tørt kondensat ved hjælp af en analytisk rutinerygemaskine


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 7029:1992 ( Tilbagetrukket )

Akustik. Høretærskel ved luftledning som funktion af alder og køn for otologisk normale personer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 7171:1992 ( Tilbagetrukket )

Møbler. Opbevaringsenheder. Bestemmelse af stabilitet


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 7176-9:1992 ( Tilbagetrukket )

Kørestole. Del 9: Klimaprøvninger af elektriske kørestole


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ISO 7786:1992 ( Tilbagetrukket )

Tandpleje. Dentale rotationsinstrumenter - Laboratorieslibemaskiner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 8092-2:1992 ( Tilbagetrukket )

Køretøjer. Flad, quick-connector. Del 2: Prøvning og funktionskrav for enkeltpolede forbindelser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 8191-2:1992 ( Tilbagetrukket )

Møbler. Bestemmelse af antændeligheden af polstrede møbl er. Del 2: Antændelseskilde svarende til en tændstikflamme


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 8670-2:1992 ( Tilbagetrukket )

Stomiposer – Del 2: Bestemmelse af tæthed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ISO 8739:1992 ( Tilbagetrukket )

Befæstelseselementer. Kærvstift med styreende


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 8740:1992 ( Tilbagetrukket )

Befæstelseselementer. Kærvstift med rejfning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 8744:1992 ( Tilbagetrukket )

Befæstelseselementer. Kærvstift med koniske kærve


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 9041-1:1992 ( Tilbagetrukket )

Informationsteknologi. Åbne systemers sammenkobling. Virtuel terminal protokol, basisklasse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/IEC 9646-4:1992 ( Tilbagetrukket )

Informationsteknologi. Åbne systemers sammenkobling. Overensstemmelsesprøvning. Del 4: Krav til prøvningscentre


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 9999:1992 ( Tilbagetrukket )

Tekniske hjælpemidler for handicappede. Klassifikation


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 13747:2005 ( Tilbagetrukket )

Præfabrikerede betonprodukter - Gulvplader til gulvsystemer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00