202 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/ETS 300211:1993

Network aspects (NA). Metropolitan Area Networks (MAN). Principper og arkitektur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ETS 300213:1993

Network aspects (NA). Metropolitan Area Networks (MAN). Tilpasningsprocedure for de fysiske lag for 2.048 Mbit/s


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

Grundrids af teknisk tegning - Standardsamling

Grundrids af teknisk tegning - Standardsamling

Grundrids af teknisk tegning – Standardsamling


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DSF/prEN 1999-1-2 ( Forslag )

Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner – Del 1-2: Brandteknisk dimensionering


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

DSF/FprEN 14509-2 ( Forslag )

Sandwichelementer med dobbeltsidet metalbelægning – Fabriksfremstillede produkter – Specifikationer – Del 2: Bærende konstruktioner – Befæstelse og mulighed for stabilisering af enkelte bærende dele


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

DSF/EN 15512:2020/prA1 ( Forslag )

Stationære opbevaringssystemer af stål – Justerbare pallereolsystemer – Principper for dimensionering


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk

DSF/prEN IEC 62056-3-1:2019 ( Forslag )

Overførsel af elmålerdata – DLMS/COSEM – Del 3-1: Brug af lokalnetværk på parsnoede kabler med bærebølgesignalering


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 491,00

DS/EN 1993 FU:2012 ( Tilbagetrukket )

DS/EN 1993 FU:2012

Forkortet udgave af Eurocode 3 - Stålkonstruktioner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 595,00

DS/EN 1993 FU:2014 ( Tilbagetrukket )

DS/EN 1993 FU:2014

Forkortet udgave af Eurocode 3 - Stålkonstruktioner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 895,00

DS/EN 1993 FU:2009 ( Tilbagetrukket )

DS/EN 1993 FU:2009

Forkortet udgave af Eurocode 3 - Stålkonstruktioner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 495,00

DS/EN 1993 FU:2013 ( Tilbagetrukket )

DS/EN 1993 FU:2013

Forkortet udgave af Eurocode 3 - Stålkonstruktioner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 595,00

DS/INF 86:1993 ( Tilbagetrukket )

Kvalitet i salg og marketing


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 155:1993 ( Tilbagetrukket )

Keramiske fliser. Bestemmelse af fugtudvidelse ved brug af kogende vand. Uglaserede fliser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ENV 197-1:1993 ( Tilbagetrukket )

Cement. Sammensætning, krav til egenskaber og godkendelseskriterier. Del 1: Almindelige cementer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 199x-1-2 FU:2012 ( Tilbagetrukket )

DS/EN 199x-1-2 FU:2012

Forkortet udgave af EN 199x-1-2 - Brand


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 995,00

DS/EN 228:1993 ( Tilbagetrukket )

Olieprodukter. Blyfri benzin. Krav og prøvemetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 287-1:1993 ( Tilbagetrukket )

Godkendelsesprøvning af svejsere. Smeltesvejsning. Del 1: Stål


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 303-1:1993 ( Tilbagetrukket )

Centralvarmekedler. Kedler med blæseluftbrændere. Del 1: Terminologi, særlige krav, prøvning og mærkning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 303-2:1993 ( Tilbagetrukket )

Centralvarmekedler. Kedler med blæseluftsbrændere. Del 2: Specielle krav til kedler med forstøvningsoliebrændere


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 304:1993 ( Tilbagetrukket )

Centralvarmekedler. Prøvemetoder for centralvarmekedler til forstøvningsoliebrændere


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 334:1993 ( Tilbagetrukket )

Kul. Faste mineralske brændsler. Bestemmelse af totalt svovlindhold. Eschka-metode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 361:1993 ( Tilbagetrukket )

Faldsikringsmateriel. Seler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 402:1993 ( Tilbagetrukket )

Åndedrætsværn til evakueringsbrug. Trykflaskeapparat med helmaske eller bidemundstykke. Krav, prøvning, mærkning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 405:1993 ( Tilbagetrukket )

Åndedrætsværn. Filtrerende ansigtsmasker med ventiler til beskyttelse mod gasser eller gasser og partikler. Krav, prøvning, mærkning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 424:1993 ( Tilbagetrukket )

Elastiske gulvbelægninger. Bestemmelse af påvirkning af simuleret bevægelse af et møbelben


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS 433-21:1993 ( Tilbagetrukket )

Bærende elementer af autoklaveret letbeton uden tilslag. Funktionsprøvning af vægelementer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 540:1993 ( Tilbagetrukket )

Klinisk afprøvning af medicinsk udstyr


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 589:1993 ( Tilbagetrukket )

Autobrændstof. Flaskegas. Krav og prøvemetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 590:1993 ( Tilbagetrukket )

Autobrændstof. Diesel. Krav og prøvemetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ENV 1070:1993 ( Tilbagetrukket )

Maskinsikkerhed. Terminologi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 1135-1:1993 ( Tilbagetrukket )

Transfusionsudstyr for medicinsk brug – Del 1: Glastransfusionsflasker, lukkere og kapsler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 1135-3:1993 ( Tilbagetrukket )

Transfusionsudstyr for medicinsk brug. Del 3: Blodtapningssæt


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1359:1999 ( Tilbagetrukket )

Gasmålere. Bælggasmålere


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 1993-1-4:2007 ( Tilbagetrukket )

Eurocode 3 - Stålkonstruktioner - Del 1-4 : Generelle regler - Supplerende regler for rustfrit stål


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ENV 1993-5:1999 ( Tilbagetrukket )

Eurocode 3: Stålkonstruktioner. Del 5: Pilotering


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN 2149:1993# ( Tilbagetrukket )

Flymateriel


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 2768-2:1993 ( Tilbagetrukket )

Generelle tolerancer. Del 2: Geometriske tolerancer for elementer uden individuelle toleranceangivelser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 7389:1993 ( Tilbagetrukket )

Samlinger i byggeriet. Fugemasser. Bestemmelse af elastisk tilbagegang


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 7526:1993 ( Tilbagetrukket )

Nikkel, ferronikkel og nikkellegeringer. Bestemmelse af svovlindhold. Infrarød absorptionsmetode efter forbrænding i induktionsovn


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 7846:1993 ( Tilbagetrukket )

Programmeringssprog. FORTRAN til industriel tidstro anvendelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 8394:1993 ( Tilbagetrukket )

Samlinger i byggeriet. Bestemmelse af ekstruderbarheden af enkomponente fugemasser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ISO 9046:1993 ( Tilbagetrukket )

Samlinger i byggeriet. Fugemasser. Bestemmelse af adhæsion/kohæsion ved en konstant temperatur


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 9047:1993 ( Tilbagetrukket )

Samlinger i byggeriet. Fugemasser. Bestemmelse af adhæsion/kohæsion ved vekslende temperaturer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 9048:1993 ( Tilbagetrukket )

Samlinger i byggeriet. Fugemasser. Bestemmelse af ekstruderbarheden af fugemasser ved brug af standardapparat


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 9661:1993 ( Tilbagetrukket )

Informationsbehandling. Dataudveksling på 12,7 mm magnetbåndskassetter 18 spor, 1491 oktetter per mm


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/IEC 9945-2:2007 CD-rom ( Tilbagetrukket )

Informationsteknologi - Portabel operativsystemgrænseflade (POSIX®) - Del 2: Systemgrænseflader


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 4.350,00

DS/ISO 10160:1993 ( Tilbagetrukket )

Information og dokumentation. Åbne systemers sammenkobling. Tjenestedefinition på systemer til interurbanlån


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/ISO 10368:1993 ( Tilbagetrukket )

Transportenheder. ISO-containere. Kølecontainere. Fjernovervågning af containertilstand


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO/IEC ISP 11183-2:1993 ( Tilbagetrukket )

Informationsteknologi. Internationale Standardiserede Anvendelsesprofiler AOM1n OSI Netstyring. Kommunikationsstyring. Del 2: CMISE/ROSE til AOM12. Udvidet styringskommunikation


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 12007-1:2000 ( Tilbagetrukket )

Gasforsyningssystemer. Rørledninger med maksimalt driftstryk til og med 16 bar. Del 1: Generelle anbefalinger vedrørende funktion


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 13353:2003 ( Tilbagetrukket )

Massive træplader - Krav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13381-8:2010 ( Tilbagetrukket )

Prøvningsmetoder til bestemmelse af bidraget til brandmodstandsevnen fra bærende bygningsdele - Del 8: Stålkonstruktioner med reaktiv beskyttelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 14399-7:2008 ( Tilbagetrukket )

Befæstelseselementer - Forspændt højstyrkekonstruktionsbefæstelse med bolte - Del 7: System HR - Samlinger med undersænkede bolte og møtrikker


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 14399-8:2008 ( Tilbagetrukket )

Befæstelseselementer - Forspændt højstyrke-konstruktionsbefæstelse med bolte - Del 8: System HV - Samlinger med sekskantpasskruer og -møtrikker


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 14399-9:2009 ( Tilbagetrukket )

Befæstelseselementer - Forspændt højstyrkekonstruktionsbefæstelse med bolte - Del 9: System HR eller HV - Samlinger med bolte og møtrikker med direkte tilspændingsindikatorer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 14399-10:2009 ( Tilbagetrukket )

Befæstelseselementer - Forspændt højstyrkekonstruktionsbefæstelse med bolte - Del 10: System HRC - Samlinger med bolte og møtrikker med kalibreret forspænding


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 15512 DK NA:2011 ( Tilbagetrukket )

Nationalt Anneks til EN 15512, Stationære opbevaringssystemer af stål – Justerbare pallereolsystemer – Principper for dimensionering


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 20286-1:1993 ( Tilbagetrukket )

ISO tolerance- og pasningssystemet. Del 1: Grundlag for tolerancer, afvigelser og pasninger


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 20286-2:1993 ( Tilbagetrukket )

ISO tolerance- og pasningssystemet. Del 2: Tabeller for tolerancegrader og grundafvigelser for huller og aksler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 24672:1993 ( Tilbagetrukket )

Gummi- og plastprodukter. Slanger. Bøjningsprøvning i kulde


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 26184-3:1993 ( Tilbagetrukket )

Eksplosionsbeskyttelse. Del 3: Bestemmelse af eksplosionsindeks for andre brændstof/luft-blandinger end støv/luft og gas/luft


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 26927:1993 ( Tilbagetrukket )

Samlinger i byggeriet. Fugemasser. Ordliste


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 27029:1993 ( Tilbagetrukket )

Akustik. Høretærskel ved luftledning som funktion af alder og køn for otologisk normale personer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 27389:1993 ( Tilbagetrukket )

Samlinger i byggeriet. Fugemasser. Bestemmelse af elastisk tilbagegang


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 27390:1993 ( Tilbagetrukket )

Samlinger i byggeriet. Fugemasser. Bestemmelse af modstandsevne over for flydning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 27526:1993 ( Tilbagetrukket )

Nikkel, ferronikkel og nikkellegeringer. Bestemmelse af svovlindhold. Infrarød absorptionsmetode efter forbrænding i induktionsovn


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 28339:1993 ( Tilbagetrukket )

Samlinger i byggeriet. Fugemasser. Bestemmelse af trækegenskaber


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 28340:1993 ( Tilbagetrukket )

Samlinger i byggeriet. Fugemasser. Bestemmelse af trækegenskaber ved en konstant forlængelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 28394:1993 ( Tilbagetrukket )

Samlinger i byggeriet. Fugemasser. Bestemmelse af ekstruderbarheden af enkomponente fugemasser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 29046:1993 ( Tilbagetrukket )

Samlinger i byggeriet. Fugemasser. Bestemmelse af adhæsion/kohæsion ved en konstant temperatur


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 29048:1993 ( Tilbagetrukket )

Samlinger i byggeriet. Fugemasser. Bestemmelse af ekstruderbarheden af fugemasser ved brug af standardapparat


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 29661:1993 ( Tilbagetrukket )

Informationsbehandling. Dataudveksling på 12,7 mm magnetbåndskassetter. 18 spor, 1491 oktetter per mm


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 50392:2004 ( Tilbagetrukket )

Generisk standard til påvisning af overensstemmelse for elektroniske og elektriske apparaters overensstemmelse med de basale restriktioner relateret til menneskelig påvirkning fra elektromagnetiske felter (0 Hz - 300 GHz)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ETS 300011:1993 ( Tilbagetrukket )

Primær acces, snittet mellem brugerterminal og ISDN. Lag 1 specifikation og afprøvningsprincipper


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ETS 300012:1993 ( Tilbagetrukket )

Basis acces. Snit mellem brugerterminal og netterminal. Lag 1 specifikation og prøvningsprincipper


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ETS 300019-1-6:1993 ( Tilbagetrukket )

Udstyrsteknik (EE). Miljømæssige betingelser og miljøprøvninger for telekommunikationsudstyr. Del 1-6: Klassifikation af miljøbetingelser, "skibsmiljøer" (skibe og fartøjer)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/I-ETS 300020-1:1993 ( Tilbagetrukket )

Europæisk digitalt mobilradiosystem (fase 1). Principper for typegodkendelsesprocedurer for mobilstationer. (Kandidat NET 10, del 1)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/I-ETS 300022:1993 ( Tilbagetrukket )

Europæisk digitalt mobilradiosystem (fase 1). Specifikation af radiogrænsefladens lag 3


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/I-ETS 300023:1993 ( Tilbagetrukket )

Europæisk digitalt mobilradiosystem (fase 1). Understøttelse af punkt til punkt tjeneste for korte meddelelser på radiogrænseflade


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/I-ETS 300035:1993 ( Tilbagetrukket )

Europæisk digitalt mobilradiosystem (fase 1). Synkronisering i radioundersystemet


Status:
Tilbagetrukket