196 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 1993 FU:2014

DS/EN 1993 FU:2014

Forkortet udgave af Eurocode 3 - Stålkonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA
Under revision:
Pris fra:
kr. 895,00

DS/EN 2:1993

Brandklasser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 199x-1-2 FU:2015

DS/EN 199x-1-2 FU:2015

Forkortet udgave af EN 199x-1-2 - Brand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 1.295,00

DS/EN 293:1993#

Olietryksforstøverdyser. Minimumskrav. Prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1090-4:2018

Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner – Del 4: Tekniske krav til koldformede konstruktionsstålelementer og koldformede konstruktioner anvendt til tage, lofter, gulve og vægge


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 1993-1-4:2007

Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 1-4 : Generelle regler - Supplerende regler for rustfrit stål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 1993-1-11:2007

Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 1-11: Trækpåvirkede stålelementer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 1993-1-11/AC:2009

Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 1-11: Trækpåvirkede stålelementer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1993-4-1:2007

Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 4-1: Siloer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 1993-4-1:2007/A1:2017

Eurocode 3: Stålkonstruktioner – Del 4-1: Siloer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1993-4-1/AC:2009

Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 4-1: Siloer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1993-4-2:2007

Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 4-2: Tanke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1993-4-2:2007/A1:2017

Eurocode 3: Stålkonstruktioner – Del 4-2: Tanke


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1993-4-2/AC:2009

Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 4-2: Tanke


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 2143:1993

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 2146:1993

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 2148:1993

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 2550:1993

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 2551:1993

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 2552:1993

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 2553:1993

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 2555:1993

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 2556:1993

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 2768-2:1993

Generelle tolerancer. Del 2: Geometriske tolerancer for elementer uden individuelle toleranceangivelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 3987:2010

Olieprodukter - Bestemmelse af sulfataske i smøreolier og additiver


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 4935:1993

Stål og jern. Bestemmelse af svovlindhold. Infrarød absorptionsmetode efter forbrænding i en induktionsovn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 6184-3:1993

Eksplosionsbeskyttelse. Del 3: Bestemmelse af eksplosionsindeks for andre brændstof/luft-blandinger end støv/luft og gas/luft


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 7526:1993

Nikkel, ferronikkel og nikkellegeringer. Bestemmelse af svovlindhold. Infrarød absorptionsmetode efter forbrænding i induktionsovn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 7527:1993

Nikkel, ferronikkel og nikkellegeringer. Bestemmelse af svovlindhold. Iodimetrisk titreringsmetode efter forbrænding i induktionsovn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 8571-3 Tillæg 1:1993

Informationsbehandlingssystemer. Åbne systemers sammenkobling. Filoverførsel, -tilgang og -håndtering. Del 3: Tjenestebeskrivelse. Tillæg 1: Styring af fillager


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO/TR 9705-2:2001

Prøvning for reaktion på brand - Rumprøvning i fuld skala for beklædninger - Del 2: Teknisk baggrund og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/IEC 10164-2:1993/Amd.2:2002

Informationsteknologi - Åbne systemers sammenkobling - Systemstyring - Del 2: Tilstandsstyringsfunktion - TILLÆG 2: Tillæg til understøttelse af livscyklustilstand


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO/IEC 10728:1993

Informationsteknologi. IRDS. Tjenestebeskrivelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ISO/IEC 11172-1:1993

Informationsteknologi. Kodning af levende billeder og tilhørende lyd til digitale lagermedier op til 1,5 Mbit/s. Del 1: Systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 12007-1:2012

Gasinfrastruktur - Rørledninger med maksimalt driftstryk til og med 16 bar - Del 1: Generelle funktionskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13381-4:2013

Prøvningsmetoder til bestemmelse af bærende bygningsdeles bidrag til brandmodstandsevne - Del 4: Passiv beskyttelse af ståldele


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 13381-8:2013

Prøvningsmetoder til bestemmelse af bærende bygningsdeles bidrag til brandmodstandsevne - Del 8: Reaktiv beskyttelse af ståldele


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 14183:2004

Stigetaburetter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 14399-3:2015

Højstyrkeboltsæt til forspænding - Del 3: System HR - Sekskantbolte og -møtrikker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 14399-4:2015

Højstyrkeboltsæt til forspænding - Del 4: System HV - Sekskantbolte og -møtrikker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 14399-7:2018

Højstyrkeboltsæt til forspænding – Del 7: System HR – Undersænkbolte og møtrikker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 14399-8:2018

Højstyrkeboltsæt til forspænding – Del 8: System HV – Sekskantpasskruer og møtrikker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 14399-9:2018

Højstyrkeboltsæt til forspænding – Del 9: System HR eller HV – Direkte tilspændingsindikatorer for bolt- og møtriksæt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 14399-10:2018

Højstyrkeboltsæt til forspænding – Del 10: System HRC – Bolt- og møtriksæt med kalibreret forspænding


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 15512:2009

Stationære opbevaringssystemer af stål - Justerbare pallereolsystemer - Principper for dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/EN 15512 DK NA:2013

Nationalt Anneks til EN 15512, Stationære opbevaringssystemer af stål – Justerbare pallereolsystemer – Principper for dimensionering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/ISO/TS 19930:2017

Vejledning om aspekter ved risikobaseret tilgang til sikring af sterilitet af terminalt steriliserede sundhedsprodukter til engangsbrug, som er ude af stand til at tåle behandling til opnåelse af et maksimalt sterilitetssikringsniveau (SAL) på 10-6


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 20187:1993

Papir, karton og papirmasse. Standard atmosfære til konditionering og prøvning samt procedure for overvågning af atmosfæren og konditioneringen af prøverne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 24935:1993

Stål og jern. Bestemmelse af svovlindhold. Infrarød absorptionsmetode efter forbrænding i en induktionsovn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 27526:1993

Nikkel, ferronikkel og nikkellegeringer. Bestemmelse af svovlindhold. Infrarød absorptionsmetode efter forbrænding i induktionsovn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 27527:1993

Nikkel, ferronikkel og nikkellegeringer. Bestemmelse af svovlindhold. Iodimetrisk titreringsmetode efter forbrænding i induktionsovn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 29658:1993

Stål. Bestemmelse af aluminiumindhold. Flammeatomabsorptionsmetode efter forbrænding i en induktionsovn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 60061-1:1993/A54:2016

Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed – Del 1: Lampesokler


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 60357/A1:2008

Halogenglødelamper (ikke til køretøjer) - Ydeevne-specifikationer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN;FR
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 60357/A2:2008

Halogenglødelamper (ikke til køretøjer) - Ydeevnespecifikationer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 60357/A3:2011

Halogenglødelamper (ikke til køretøjer) - Ydeevnespecifikationer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 60357:2003/A11:2016

Halogenglødelamper (ikke til køretøjer) - Ydeevnespecifikationer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 60601-2-25:2015

Elektromedicinsk udstyr - Del 2-25: Særlige krav til grundliggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber for elektrocardiografer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret og kan derfor ikke anvendes til CE-mærkning. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:


DS/EN IEC 60601-2-28:2019

Elektromedicinsk udstyr - Del 2-28: Særlige krav til grundliggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber for røntgenrørsenheder til medicinsk diagnostik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret og kan derfor ikke anvendes til CE-mærkning. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:


DS/EN 60756:1993

Ikke-broadcastvideomaskiner – Tidsbasisstabilitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 60811-201:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler - Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer - Del 201: Generelle prøvninger - Måling af isoleringers tykkelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 60811-201:2012/A1:2017

Elektriske og fiberoptiske kabler - Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer - Del 201: Generelle prøvninger - Måling af isoleringers tykkelse


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 60811-202:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler - Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer - Del 202: Generelle prøvninger - Måling af ikke-metalliske kappers tykkelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 60811-202:2012/A1:2017

Elektriske og fiberoptiske kabler - Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer - Del 202: Generelle prøvninger - Måling af ikke-metalliske kappers tykkelse


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 60811-203:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler - Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer - Del 203: Generelle prøvninger - Måling af ydre dimensioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 60811-402:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler - Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer - Del 402: Diverse prøvninger - Prøvninger af vandabsorption


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 60811-501:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler - Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer - Del 501: Mekaniske prøvninger - Prøvninger til bestemmelse af mekaniske egenskaber ved isolerings- og kappeblandinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 60811-501:2012/A1:2018

Elektriske og fiberoptiske kabler – Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer – Del 501: Mekaniske prøvninger – Prøvninger til bestemmelse af mekaniske egenskaber ved isolerings- og kappeblandinger


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 60811-502:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler - Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer - Del 502: Mekaniske prøvninger - Krympeprøvning af isoleringer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 60811-503:2012

Elektriske og fiberoptiske kabler - Prøvningsmetoder for ikke-metalliske materialer - Del 503: Mekaniske prøvninger - Krympetest for kapper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning: