289 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 1995 FU:2020

DS/EN 1995 FU:2020

Forkortet udgave af Eurocode 5 – Trækonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 895,00

DS/TBR 12:1995

Administrativ telekommunikation (BT). ONP tekniske krav. 2048 kbit/s digitalt ustruktureret fast kredsløb (D2048U). Tilslutningskrav for terminaludstyrs grænseflade


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/TBR 14:1995

Administrativ telekommunikation (BTC). 64 kbit/s digitalt ustruktureret fast kredsløb med oktet integritet (D64U). Tilslutningskrav for terminaludstyrsinterface


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 138:1995

Åndedrætsværn. Selvsugermasker med eller uden blæser samt slange til frisk luft. Helmaske, halvmaske eller bidemundstykke. Krav, prøvning, mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 199x-1-2 FU:2015

DS/EN 199x-1-2 FU:2015

Forkortet udgave af EN 199x-1-2 - Brand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 1.295,00

DS/IEC 244-8:1995

Målemetoder for radiosendere. Del: 8 Karakteristikker for ydeevne af demodulatorer for restsidebånd til brug ved prøvning af fjernsynssendere og relæsendere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/HD 368 S1:1995

Direkte registrerende elektriske måleinstrumenter og deres tilbehør


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS 423.36:1995

Betonprøvning. Hærdnet beton. Bestemmelse af mængden af mikrosilica i klumper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 501:1995

Tagbeklædning af tyndplader. Krav til fuldt understøttet tagbeklædning af zinkplader


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 627:1995

Specifikationer for dataindsamling og overvågning af elevatorer, rullende trapper og rullende fortov


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 636:2012+A1:2015

Krydsfiner - Specifikationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 662:1995

Elastiske gulvbelægninger. Bestemmelse af krumning ved fugtpåvirkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 705:1995

GRP-plastrørsystemer. Rør og formstykker af glasfiberforstærket hærdeplast. Metode til regressionsanalyser og deres brug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 995:1995

Textilgulvbelægninger. Bestemmelse af bagsidens krybning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1129-1:1995

Møbler. Skabssenge. Sikkerhedskrav og prøvning. Del 1: Sikkerhedskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN 1129-2:1995

Møbler. Skabssenge. Sikkerhedskrav og prøvning. Del 2: Prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 2144:1995

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 2145:1995

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 5725-3:1995

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater. Del 3: Mellemliggende mål for præcision af en standardiseret målemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 6988:1995

Metalliske og andre ikke-organiske belægninger. Svovldioxidprøvning med generel kondensering af fugt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 7478/Cor. 1:1995

Informationsbehandlingssystemer. Datakommunikation. Multilink procedurer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 8819:1995

Flaskegas. Bestemmelse af svovlbrinteindhold. Blyacetat-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO/IEC 9293:1995

Elektronisk informationsbehandling. Indholds- og filstruktur for disketter til informationsudveksling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 9664:1995

Klæbestoffer. Prøvningsmetoder for træthedsbrud i konstruktionslimfuger målt ved forskydningstrækstyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO/IEC 10164-1:1995

Informationsteknologi. Åbne systemers sammenkobling. Systemstyring. Del 1: Objektstyringsfunktion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO/IEC 10164-2:1995

Informationsteknologi. Åbne systemers sammenkobling. Systemstyring. Del 2: Tilstandsstyringsfunktion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO/IEC 10164-3:1995

Informationsteknologi. Åbne systemers sammenkobling. Systemstyring. Del 3: Parametre til beskrivelse af afhængigheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO/IEC 10164-4:1995

Informationsteknologi. Åbne systemers sammenkobling. Systemstyring. Del 4: Alarmrapporteringsfunktion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO/IEC 10164-4/Cor.1:1995

Informationsteknologi. Åbne systemers sammenkobling. Systemstyring. Del 4: Alarmrapporteringsfunktion


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO/IEC 10279/Amd.1:1995

Informationsteknologi. Programmeringssproget Full BASIC. Tillæg 1: Forbedring af inddata i moduler og enkelttegn


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO/IEC 11072:1995

Informationsteknologi. Datamatgrafik. Referencemodel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/IEC 12087-1:1995#

Informationsteknologi. Datamatgrafik og billedbehandling. Billedbehandling og billedudveksling (IPI). Funktionsspecifikation. Del 1: Fælles arkitektur for billeder.


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 12369-1:2001

Træbaserede plader - Karakteristiske værdier for dimensionering - Del 1: OSB-plader, spånplader, træfiberplader


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12369-2:2011

Træbaserede plader - Karakteristiske værdier til brug ved dimensionering - Del 2: Krydsfiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12369-3:2009

Træbaserede plader - Karakteristiske værdier til konstruktionsberegning - Del 3: Massive træplader


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13353 + A1:2011

Massive træplader (SWP) - Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO/TR 13587:2012

Tre statistiske fremgangsmåder til vurdering og fortolkning af måleusikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/IEC 14251:1995

Informationsteknologi. Dataudveksling på 12,7 mm 36 spor magnetbåndskassette


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 16351:2015 (Gældende til og med: 31-12-2022)

Trækonstruktioner - Krydslamineret træ - Krav


Status:
Gældende til og med: 31-12-2022
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 17293:2020

Midlertidige konstruktioner til byggeri – Udførelse – Krav til fremstilling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 17418:2021

Tokomponentadhæsiver af epoxy og polyurethan til reparation på stedet af revnede trækonstruktione – Prøvning, krav og verificering af reparationsstyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 23270:1995

Malinger og lakker og deres råmaterialer. Temperaturer og fugtigheder for konditionering og prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 50090-3-1:1995

Elektroniske systemer til boliger og bygninger (HBES). Del 3-1: Applikationsaspekter. Introduktion til applikationsstrukturen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 60034-6:1995

Roterende elektriske maskiner. Del 6: Kølingsformer (IC kode)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 60041:1995

Feltafleveringstest til bestemmelse af den hydrauliske ydeevne for hydrauliske turbiner, magasinpumper og turbinepumper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.129,00

DS/EN 60079-20-1:2010 (Gældende til og med: 30-04-2022)

Eksplosive atmosfærer - Del 20-1: Karakteristikker af materialer til klassifikation af gas og damp - Prøvningsmetoder og data


Status:
Gældende til og med: 30-04-2022
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/IEC 60092-101:2018

Elektriske installationer i skibe - Del 101 - Definitioner og generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 60357/A1:2008

Halogenglødelamper (ikke til køretøjer) - Ydeevne-specifikationer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk/Fransk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 60357/A2:2008

Halogenglødelamper (ikke til køretøjer) - Ydeevnespecifikationer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 60357/A3:2011

Halogenglødelamper (ikke til køretøjer) - Ydeevnespecifikationer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 60357:2003/A11:2016

Halogenglødelamper (ikke til køretøjer) - Ydeevnespecifikationer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 60523:1995

Jævnstrøms-potentiometre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 60584-1:2014

Termoelementer - Del 1: EMK-specifikationer og -tolerancer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 60601-2-22:2013 (Gældende til og med: 30-10-2023)

Elektromedicinsk udstyr - Del 2-22: Særlige krav til grundlæggende sikkerhed samt væsentlige funktionskrav til kirurgisk, kosmetisk, terapeutisk og diagnostisk laserudstyr


Status:
Gældende til og med: 30-10-2023
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 60619 + A1:1995

Elektrisk drevne køkkenmaskiner. Metoder til måling af brugsegenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 60715:2017

Dimensioner for koblingsudstyr til lavspænding – Standardiseret skinnemontering beregnet til mekanisk befæstelse af koblingsudstyr samt tilbehør


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 60730-1:1995/AC:2007

Automatiske elektriske styringer til husholdningsbrug o.l. – Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN IEC 60730-2-14:2019

Automatiske elektriske styringer - Del 2-14: Særlige krav til elektriske aktuatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 60835-3-9:1995

Målemetoder for udstyr i digitale mikrobølge-radiotransmissionssystemer. Del 3: Måling på satellitjordstationer. Sektion 9: Terminaludstyr SCPC-PSK


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/IEC 60884-2-5:2017

Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. – Del 2-5: Særlige bestemmelser for adaptere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 61116:1995

Guide for elektromekanisk udstyr til brug i små hydroelektriske installationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 61143-1:1995

Elektriske måleinstrumenter. X-t-skrivere. Del 1: Definitioner og krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 61204:1995

Strømforsyninger til lavspænding med jævnstrømsudgang. Funktionsegenskaber og sikkerhedskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 61260-1:2014

Elektroakustik - Hel- og deloktavbåndpasfiltre - Del 1: Specifikationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN IEC 61265:2018

Elektroakustik – Instrumenter til måling af flystøj – Krav til systemer til måling af lydtrykniveau til brug for støjcertificering af fly


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/IEC TR 80002-3:2014

Software til medicinsk udstyr - Del 3: Referencemodel for livscyklusprocesser for software til medicinsk udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ETS 300017:1995

Terminaludstyr (TE). Prøvningsprocedurer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/I-ETS 300020-1:1995

Europæisk digitalt cellulært telekommunikationssystem (fase 1). Overensstemmelsesprøvningssystem for mobilstationer. Del 1: Specifikation over overensstemmelser mellem mobilstationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/I-ETS 300031/A1:1995#

Europæisk digitalt cellulært telekommunikationssystem (fase 1). Kanalkodning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/I-ETS 300041:1995

Europæisk digitalt mobilradiosystem (fase 1). Generelt om mobilstationers terminaladaptorfunktioner (GSM 07.01)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/I-ETS 300042:1995

Europæisk digitalt mobilradiosystem (fase 1). Terminaladaptorfunktioner til asynkrone bæretjenester (GSM 07.02)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/I-ETS 300043:1995

Europæisk digitalt mobilradiosystem (fase 1). Terminaladaptorfunktioner til synkrone bæretjenester (GSM 07.03)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00