283 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/ISO 625 + Cor.1:1996

Kul. Bestemmelse af kulstof og brint. Liebig-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 684:1996

Elastiske gulvbelægninger. Bestemmelse af fugestyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1087-1:1996

Spånplader. Bestemmelse af modstandsdygtighed mod fugt. Del 1: Prøvning ved kogning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1948-1:2006

Emissioner fra stationære kilder - Bestemmelse af massekoncentrationen af PCDD/PCDF og dioxinlignende PCB - Del 1: Prøvetagning af PCDD/PCDF


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 2149:1996

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 3149:1996

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 3747:2011

Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - In situ-måling i reflekterende omgivelser - Tekniker/overslagsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/ISO 4037-1:2019

Radiologisk beskyttelse – Røntgen- og gammareferencestrålingsfelter til kalibrering af dosimetre og dosishastighedsmålere og til bestemmelse af deres reaktionsevne som en funktion af fotonenergi – Del 1: Strålingskarakteristik og fremstillingsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 4037-1:2021

Radiologisk beskyttelse – Røntgen- og gammareferencestrålingsfelter til kalibrering af dosimetre og dosishastighedsmålere og til bestemmelse af deres reaktionsevne som en funktion af fotonenergi – Del 1: Strålingskarakteristik og fremstillingsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 6721-3:1996 (Gældende til og med: 30-09-2021)

Plast. Bestemmelse af dynamisk-mekaniske egenskaber. Del 3: Bøjningsvibration. Resonanskurvemetode


Status:
Gældende til og med: 30-09-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00