283 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 1996 FU:2010 ( Tilbagetrukket )

DS/EN 1996 FU:2010

Forkortet udgave af Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 495,00

DS/EN 1996 FU:2014 ( Tilbagetrukket )

DS/EN 1996 FU:2014

Forkortet udgave af Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 495,00

DS/EN 1996 FU:2016 ( Tilbagetrukket )

Forkortet udgave af Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 795,00

DS/EN 54-7/A1:2002 ( Tilbagetrukket )

Brandalarmsystemer - Del 7: Røgdetektorer - Punktdetektorer, der fungerer ved lysspredning, lystransmission eller ionisering


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 54-31:2015 ( Tilbagetrukket )

Brandalarmsystemer - Del 31: Brandalarmer med multisensor - Punktdetektorer med kombinerede røgsensorer, kuliltesensorer og valgfrie varmesensorer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN ISO 75-3:1996 ( Tilbagetrukket )

Plast. Bestemmelse af formbestandighedstemperatur. Del 3: Hærdeplastlaminater af stor styrke og langfiberforstærket plast


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 105-D01:1996 ( Tilbagetrukket )

Textilprøvning. Prøvning af farveægthed. Del D01: Farveægthed over for rensning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 139/AC:1996 ( Tilbagetrukket )

Åndedrætsværn. Kompressormasker (trykluftsforsynede åndedrætsværn med helmaske, halvmaske eller bidemundstykke). Krav, prøvning, mærkning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk

DS/EN 199x-1-2 FU:2012 ( Tilbagetrukket )

DS/EN 199x-1-2 FU:2012

Forkortet udgave af EN 199x-1-2 - Brand


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 995,00

DS/EN 237:1996 ( Tilbagetrukket )

Olieprodukter. Bestemmelse af lave koncentrationer af bly i benzin. Atomabsorptionsspektrofotometrisk metode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 297/A3:1997 ( Tilbagetrukket )

Gasfyrede centralvarmekedler. Type B11 og B11BS kedler monteret med atmosfæriske brændere med en nominel indfyret effekt, der ikke overstiger 70 kW. Rettelse.


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 321/AC:1996 ( Tilbagetrukket )

Træfiberplader. Cyklisk prøvning under fugtige vilkår


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 333 + Cor.1:1996 ( Tilbagetrukket )

Kul. Bestemmelse af nitrogen. Semi-mikro Kjeldahl-metode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 336:1996 ( Tilbagetrukket )

Konstruktionstræ. Nåletræ og poppel. Dimensioner, tilladelige afvigelser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 351 + Cor.1:1996 ( Tilbagetrukket )

Kul. Bestemmelse af totalt svovl. Højtemperatur-forbrændingsmetode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/HD 384.5.52 S1:1996 ( Tilbagetrukket )

Elektriske installationer i bygninger. Del 5: Valg og installation af materiel. Kapitel 52: Ledningssystemer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 385:1996 ( Tilbagetrukket )

Fingerskarret konstruktionstræ. Funktionskrav og minimumskrav til produktion


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS 415/Til.1:1996! ( Tilbagetrukket )

Norm for fundering


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

DS 477:1996 ( Tilbagetrukket )

Norm for svømmebadsanlæg


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 555,00

DS 478 Engelsk:1996 ( Tilbagetrukket )

Mikrosilica. Vurdering af overensstemmelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 500-5:1996 ( Tilbagetrukket )

Mobile vejbygningsmaskiner. Sikkerhed. Del 5: Specielle krav til fugefræsere


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 722-1:1996 ( Tilbagetrukket )

Campingvogne. Opvarmning med flydende brændstof. Del 1: Campingvogne og autocampere


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 730:1996 ( Tilbagetrukket )

Gassvejseudstyr. Udstyr til brug ved gassvejsning, skæring og lignende processer, sikkerhedsanordninger til brændgasser og oxygen eller trykluft. Generelle specifikationer, krav og prøvning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 748:1996 ( Tilbagetrukket )

Sportspladsudstyr. Fodboldmål. Krav og prøvningsmetoder inklusive sikkerhedskrav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 749:1996 ( Tilbagetrukket )

Sportspladsudstyr. Håndboldmål. Krav og prøvningsmetoder inklusive sikkerhedskrav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 750:1996 ( Tilbagetrukket )

Sportspladsudstyr. Hockeymål. Krav og prøvningsmetoder inklusive sikkerhedskrav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 822:1996 ( Tilbagetrukket )

Termisk isolering i byggeriet. Produkter. Bestemmelse af længde og bredde


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 874:1996 ( Tilbagetrukket )

Gassvejseudstyr. Maskinskærebrændere med cylindrisk skaft til oxygen/brændgas. Konstruktionstype, generelle specifikationer, prøvningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 914:1996 ( Tilbagetrukket )

Gymnastikudstyr. Parallelle barrer. Kombinerede asymmetriske/parallelle barrer. Funktions- og sikkerhedskrav, prøvningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 915:1996 ( Tilbagetrukket )

Gymnastikudstyr. Asymmetriske barrer. Funktions- og sikkerhedskrav samt prøvningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/CEN/CR 954-100:1999 ( Tilbagetrukket )

Maskinsikkerhed. Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer. Del 100: Vejledning i brug og anvendelse af EN 954-1:1996


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1012-1:1996 ( Tilbagetrukket )

Kompressorer og vakuumpumper. Sikkerhedskrav Del 1: Kompressorer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 1012-2:1996 ( Tilbagetrukket )

Kompressorer og vakuumpumper. Sikkerhedskrav Del 2: Vakuumpumper


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1069-1:1996 ( Tilbagetrukket )

Vandrutschebaner. Højde over 2 m. Del 1: Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 1760-2 + A1:2009 ( Tilbagetrukket )

Maskinsikkerhed - Trykfølsomme beskyttelsesindretninger - Del 2: Generelle principper for design og prøvning af trykfølsomme kantlister og bomme


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1760-2 + A1:2010 ( Tilbagetrukket )

Maskinsikkerhed - Trykfølsomme beskyttelsesindretninger - Del 2: Generelle principper for konstruktion og prøvning af trykfølsomme kantlister og bomme


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/CEN/CR 1830:1996 ( Tilbagetrukket )

Datamatintegreret produktion. CIM-systemarkitektur. Ordliste


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/CR 1831:1996 ( Tilbagetrukket )

Datamatintegreret produktion. CIM-systemarkitektur. Virksomhedsmodellering. Funktionsudførelse og integration. Evalueringsrapport


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CEN/CR 1832:1996 ( Tilbagetrukket )

Datamatintegreret produktion. CIM-systemarkitektur. Virksomhedsmodellering. Funktionsudførelse og integration. Kravspecifikationer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1833:1996 ( Tilbagetrukket )

EDI. Meddelelse. Syntaks og service rapportmeddelelse (CONTRL)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 1928:1996 ( Tilbagetrukket )

Kul. Fast brændsel. Bestemmelse af brændværdi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ENV 1997-1:1996 ( Tilbagetrukket )

Eurocode 7: Geoteknik. Del 1: Generelle regler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.160,00

DS/ENV 1997-1+NAD:1996 ( Tilbagetrukket )

Eurocode 7: Geoteknik. Del 1: Generelle regler, med dansk supplement


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN ISO 3735:1996 ( Tilbagetrukket )

Råolie og fyringsolie. Bestemmelse af sediment. Ekstraktionsmetode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN ISO 5167-1:1996 ( Tilbagetrukket )

Måling af væskestrøm ved hjælp af differenstrykmålere. Del 1: Blænder, dyser og venturirør indsat i et cirkulært tværsnit af et fuldløbende rør


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 6721-2:1996 ( Tilbagetrukket )

Plast. Bestemmelse af dynamisk-mekaniske egenskaber. Del 2: Torsionspendulmetode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 6806:1996 ( Tilbagetrukket )

Gummiprodukter. Slanger og slangeforbindelser til oliebrændere. Specifikationer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 6817:1996 ( Tilbagetrukket )

Måling af volumenstrøm i lukkede kanaler. Metode med elektromagnetiske gennnemstrømsmålere


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO/IEC 7498-1:1996 ( Tilbagetrukket )

Informationsteknologi. Åbne systemers sammenkobling. Basisreferencemodel: Basismodellen


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 7840:1996 ( Tilbagetrukket )

Fritidsbåde. Brandsikre brændstofslanger


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO/IEC 8632-1/Amd.1:1996 ( Tilbagetrukket )

Informationsbehandlingssystemer. Datamatgrafik. Metafil for lagring og overførsel af billedbeskrivelsesinformation. Del 1: Funktionel beskrivelse. Tillæg 1: Regler for profiler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO/IEC 8632-1/Amd.2:1996 ( Tilbagetrukket )

Informationsteknologi. Datamatgrafik. Metafil til lagring og overførsel af information om billedbeskrivelse. Del 1: Funktionel specifikation. Tillæg 2: Udvidelser af applikationsstrukturering


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO/IEC 8632-1/A2:1996# ( Tilbagetrukket )

Informationsteknologi. Datamatgrafik. Metafil til lagring og overførsel af billedbeskrivelsesinformation. Del 1: Funktionel beskrivelse. Tillæg 2: Udvidelse af applikationsstrukturering


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO/IEC 8632-4/Amd.2:1996 ( Tilbagetrukket )

Informationsteknologi. Datamatgrafik. Metafil for lagring og overførsel af informationer om billedbeskrivelse. Del 4: Tekstkodning. Tillæg 2: Udvidelser af applikationsstrukturering


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO/IEC 9316:1996# ( Tilbagetrukket )

Informationsteknologi. "Small Computer System Interface-2"


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 9456:1996 ( Tilbagetrukket )

Øjenoptik. Brillestel. Mærkning af brillestel


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:

DS/ISO/IEC 9592-1/Cor.2:1996 ( Tilbagetrukket )

Informationsbehandlingssystemer. Datamatgrafik. "Programmer's Hierarchical Interactive Graphics System" (PHIGS). Del 1: Funktionel beskrivelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO/IEC 9592-4:1996# ( Tilbagetrukket )

Informationsbehandlingssystemer. Datamatgrafik. "Programmer's Hierarchical Interactive Graphics System" (PHIGS). Del 4: PHIGS PLUS


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO/IEC 9646-4:1996 ( Tilbagetrukket )

Informationsteknologi. Åbne systemers sammenkobling. Overensstemmelsesprøvning. Del 4: Krav til prøvningscentre


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO/IEC 9661:1996 ( Tilbagetrukket )

Informationsteknologi. Dataudveksling på 12,7 mm magnetbåndskassetter. 18 spor, 1491 oktetter per mm


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/IEC 9797:1996 ( Tilbagetrukket )

Informationsteknologi. Sikkerhedsteknikker. Dataintegritetsmekanismer under anvendelse af en kryptografisk kontrolfunktion, som benytter en blokcifferalgoritme


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO/IEC 9945-2:2007 CD-rom ( Tilbagetrukket )

Informationsteknologi - Portabel operativsystemgrænseflade (POSIX®) - Del 2: Systemgrænseflader


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 4.350,00

DS/EN 10106:1996 ( Tilbagetrukket )

Koldvalsede elektroplader og -bånd uden kornorientering leverede efter udglødning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 10107:1996 ( Tilbagetrukket )

Kornorienterede elektroplader og -bånd leverede efter udglødning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO/IEC 10164-15:1996# ( Tilbagetrukket )

Informationsteknologi. Åbne systemers sammenkobling. Systemstyring Del 15: Tidsplanlægningsfunktion


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ENV ISO 10303-1:1996 ( Tilbagetrukket )

Systemer til integration af industriel automatisering. Udveksling og repræsentation af produktdata. Del 1: Oversigt og grundlæggende principper


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 620,79

DS/ENV ISO 10303-41:1996# ( Tilbagetrukket )

Systemer til integration af industriel automatisering. Udveksling og repræsentation af produktdata. Del 41: Integrerede generiske ressourcer: Grundlag og støtte for produktbeskrivelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 10328:2007 ( Tilbagetrukket )

Proteser - Strukturprøvning af benproteser - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN ISP 10611-1:1996 ( Tilbagetrukket )

Informationsteknologi. Internationale Standardiserede Profiler AMH1n. MHS. Fælles meddelelsessystem. Del 1: Tjenestestøtte for MHS


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISP 10611-2:1996 ( Tilbagetrukket )

Informationsteknologi. Internationale Standardiserede Profiler AMH1n. MHS. Fælles meddelelsessystem. Del 2: Specifikation for ROSE, RTSE, ACSE, præsentations- og sessionsprotokoller til brug ved MHS


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISP 10611-3:1996 ( Tilbagetrukket )

Informationsteknologi. Internationale Standardiserede Profiler AMH1n. MHS. Fælles meddelelsessystem. Del 3: AMH11. Meddelelsesoverførsel (P1)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISP 10611-4:1996 ( Tilbagetrukket )

Informationsteknologi. Internationale Standardiserede Profiler AMH1n. MHS. Fælles meddelelsessystem. Del 4: AMH12. MTS-adgang (P3)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISP 10611-5:1996 ( Tilbagetrukket )

Informationsteknologi. Internationale Standardiserede Profiler AMH1n. MHS. Fælles meddelelsessystem. Del 5: AMH13. MS-adgang (P7)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISP 10612-4:1996 ( Tilbagetrukket )

Informationsteknologi. International standardiseret profil RD. Viderestilling af MAC-tjeneste ved anvendelse af transparent brokobling. Del 4: Profil RD51.51 (CSMA/CD LAN - CSMA/CD LAN)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISP 10612-5:1996 ( Tilbagetrukket )

Informationsteknologi. Internationalt standardiseret profil RD. Viderestilling af MAC-tjeneste ved anvendelse af transparent brokobling. Del 5: Profilen RD51.54 (CSMA/CD LAN - FDDI LAN)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISP 10612-6:1996 ( Tilbagetrukket )

Informationsteknologi. International standardiseret profil RD. Viderestilling af MAC-tjeneste ved anvendelse af transparent brokobling. Del 6: Profilen RD54.54 (FDDI LAN - FDDI LAN)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISP 10612-7:1996 ( Tilbagetrukket )

Informationsteknologi. International standardiseret profil RD. Viderestilling af MAC-tjeneste ved anvendelse af transparent brokobling. Del 7: Profilen RD51.53 (CSMA/CD LAN - Token Ring LAN)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISP 10612-8:1996 ( Tilbagetrukket )

Informationsteknologi. International standardiseret profil RD. Viderestilling af MAC-tjeneste ved anvendelse af transparent brokobling. Del 8: Profilen RD53.53 (Token Ring LAN - Token Ring LAN)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISP 10612-9:1996 ( Tilbagetrukket )

Informationsteknologi. International standardiseret profil RD. Viderestilling af MAC-tjeneste ved anvendelse af transparent brokobling. Del 9: Profilen RD53.54 (Token Ring LAN - FDDI LAN)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISP 10613-6:1996 ( Tilbagetrukket )

Informationsteknologi. Internationalt standardiseret profil RA. Viderestilling af den forbindelsesuafhængige netværkstjeneste. Del 6: Definition af profil RA51.54, viderestilling af den forbindelsesuafhængige netværkstjeneste mellem CSMA/CD LAN subnetværk og FDDI LAN subnetværk


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISP 10613-7:1996 ( Tilbagetrukket )

Informationsteknologi. International Standardiseret Anvendelsesprofil RA. Viderestilling af den forbindelsesuafhængige netværkslagstjeneste. Del 7: PSDN-subnetværksafhængige medieafhængige krav til virtuelle forbindelser over en fast opkobling


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00