38 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 1997-1 FU:2021

DS/EN 1997-1 FU:2021

Forkortet udgave af DS/EN 1997-1 – Geoteknik


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 895,00

DS/EN 1537:2013

Udførelse af særlige geotekniske arbejder - Jordankre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1997-1:2007

Eurocode 7: Geoteknik - Del 1: Generelle regler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.295,00
Lovgivning:

DS/EN 1997-1/A1:2014

Eurocode 7: Geoteknik - Del 1: Generelle regler


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 1997-1/AC:2010

Eurocode 7: Geoteknik - Del 1: Generelle regler


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 1997-2 + AC:2011

Eurocode 7: Geoteknik - Del 2: Jordbundsundersøgelse og -prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.365,00

DS/EN 13253:2016

Geotextiler og geotextilrelaterede produkter – Krævede egenskaber i forbindelse med erosionssikring (kystsikring og sikring af skrænter)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 17892-10:2018

Geoteknisk undersøgelse og forsøg – Laboratorieforsøg på jord – Del 10: Forskydningsforsøg med tvungen brudflade


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 17892-10:2019

Geoteknisk undersøgelse og forsøg – Laboratorieforsøg på jord – Del 10: Forskydningsforsøg med tvungen brudflade


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 17892-11:2019

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Laboratorieprøvning af jord – Del 11: Permeabilitetsprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 17892-11:2019

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Laboratorieprøvning af jord – Del 11: Permeabilitetsprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 18674-1:2015

Geotekniske in-situ-forsøg - Geoteknisk overvågning med feltinstrumentering - Del 1: Generelle regler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 18674-5:2019

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Geoteknisk overvågning ved hjælp af feltmåling – Del 5: Måling af ændring af totale spændinger med trykcelle


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 18674-5:2019

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Geoteknisk overvågning ved hjælp af feltmåling – Del 5: Måling af ændring af totale spændinger med trykcelle


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 22282-4:2012 (Gældende til og med: 31-10-2021)

Geoteknisk undersøgelse og prøvning - Hydrogeologisk prøvning - Del 4: Prøvning med pumpe


Status:
Gældende til og med: 31-10-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 22282-4:2021

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Hydrogeologisk prøvning – Del 4: Prøvning med pumpe


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 22476-6:2018

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Feltforsøg – Del 6: Selvborende pressuremeterforsøg (SBP)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 22476-8:2018

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Feltforsøg – Del 8: Nedpressede pressuremeterforsøg (FDP)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 22476-9:2020

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Feltforsøg – Del 9: Feltvingeforsøg (FVT og FVT-F)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 22476-9:2020

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Feltforsøg – Del 9: Feltvingeforsøg (FVT og FVT-F)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 22476-14:2020

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Feltforsøg – Del 14: Dynamisk undersøgelse i borehul


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 22476-14:2020

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Feltforsøg – Del 14: Dynamisk undersøgelse i borehul


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DSF/FprEN ISO 22475-1 ( Forslag )

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Prøveudtagning af jord, fjeld og grundvand – Del 1: Tekniske principper


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

DSF/ISO/DIS 22475-1 ( Forslag )

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Prøveudtagning af jord, fjeld og grundvand – Del 1: Tekniske principper


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

DSF/ISO/DIS 22476-4 ( Forslag )

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Feltforsøg – Del 4: Forsøg udført med forboring og trykmåler efter Ménard-metoden


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 347,00

DSF/prEN ISO 22476-4 ( Forslag )

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Feltforsøg – Del 4: Forsøg udført med forboring og trykmåler efter Ménard-metoden


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 347,00

DS/EN 1997-1 FU:2014 ( Tilbagetrukket )

DS/EN 1997-1 FU:2014

Forkortet udgave af DS/EN 1997-1 - Geoteknik


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 595,00

DS/EN 1997-1 FU:2016 ( Tilbagetrukket )

Forkortet udgave af DS/EN 1997-1 – Geoteknik


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 795,00
Lovgivning:

DS/EN 1997-1:2005 ( Tilbagetrukket )

Eurocode 7: Geoteknik - Del 1: Generelle regler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/ENV 1997-1:1995# ( Tilbagetrukket )

Eurocode 7: Geoteknik. Del 1: Generelle regler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ENV 1997-1:1996 ( Tilbagetrukket )

Eurocode 7: Geoteknik. Del 1: Generelle regler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.160,00

DS/EN 1997-1 DK NA:2015 ( Tilbagetrukket )

Nationalt Anneks til Eurocode 7: Geoteknik - Del 1: Generelle regler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 1997-1 DK NA:2015 English ( Tilbagetrukket )

Nationalt Anneks til Eurocode 7: Geoteknik – Del 1: Generelle regler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/ENV 1997-1+NAD:1996 ( Tilbagetrukket )

Eurocode 7: Geoteknik. Del 1: Generelle regler, med dansk supplement


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/ENV 1997-1 + NAD E:1997 ( Tilbagetrukket )

Eurocode 7: Geoteknik. Del 1: Generelle regler, med engelsk supplement


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 1997-1/AC:2009 ( Tilbagetrukket )

Eurocode 7: Geoteknik - Del 1: Generelle regler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1997-2:2007 ( Tilbagetrukket )

Eurocode 7: Geoteknik - Del 2: Jordbundsundersøgelser og prøvning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.075,00

DS/EN 1997-2/AC:2010 ( Tilbagetrukket )

Eurocode 7: Geoteknik - Del 2: Jordbundsundersøgelser og prøvning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

1