21 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN ISO 14064-2:2012

Drivhusgasser - Del 2: Specifikation med vejledning i kvantificering, overvågning og indberetning af reduktion i udledning af drivhusgasser eller af forøgelse af optagelse af drivhusgasser på projektniveau


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 14064-3:2012

Drivhusgasser - Del 3: Specifikation med vejledning i validering og verifikation af erklæringer vedrørende drivhusgasser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 14064-1:2012

Drivhusgasser - Del 1: Specifikation med vejledning i kvantificering og indberetning af udledning og optagelse af drivhusgasser på organisationsniveau


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 13162:2012+A1:2015

Termisk isolering i byggeriet - Fabriksfremstillede produkter af mineraluld (MW) - Specifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 14064-1:2018

Termisk isolering i byggeriet – In situ-formede løsfyldprodukter af mineraluld (MW) – Del 1: Specifikation for løsfyldprodukter før installation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret og kan derfor ikke anvendes til CE-mærkning. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:


DS/EN 14064-2:2010

Termisk isolering i byggeriet - Løsfyldprodukter - Mineraluld, der formes på anvendelsesstedet - Del 2: Specifikation for installerede produkter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO/TR 14069:2013

Drivhusgasser - Kvantificering og rapportering af drivhusgasemissioner for virksomheder - Vejledning i anvendelse af ISO 14064-1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 19694-5:2016

Emissioner fra stationære kilder – Bestemmelse af emission af drivhusgasser (DHG) i energiintensive industrier – Del 5: Kalkindustrien


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DSF/FprEN ISO 14064-1 ( Forslag )

Drivhusgasser – Del 1: Specifikation med vejledning i kvantificering og indberetning af udledning og optagelse af drivhusgasser på organisationsniveau


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN
Lovgivning:

DSF/prEN ISO 14064-3 ( Forslag )

Drivhusgasser – Del 3: Specifikation med vejledning i validering og verifikation af erklæringer vedrørende drivhusgasser


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN
Lovgivning:

1 Næste