20 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN ISO 20957-1:2013

Stationært træningsudstyr - Del 1: Generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 20957-4:2016

Stationært træningsudstyr - Del 4: Styrketræningsbænke, yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:


DS/EN ISO 20957-9:2016

Stationært træningsudstyr – Del 9: Ellipsetræner, yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:


DS/EN ISO 20957-10:2017

Stationært træningsudstyr – Del 10 Motionscykler med fikseret hjul eller uden frihjul – Supplerende sikkerhedskrav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:


DS/EN ISO 20957-5:2016

Stationært træningsudstyr – Del 5: Stationære træningscykler og hånddrevet udstyr til træning af overkrop, yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:


DS/EN ISO 20957-8:2017

Stationært træningsudstyr – Del 8: Step-, trappe- og klatremaskiner – Supplerende sikkerhedskrav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:


DS/EN ISO 20957-9:2016/A1:2019

Stationært træningsudstyr – Del 9: Ellipsetrænere, yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

ISO 20957-2:2005

Stationary training equipment -- Part 2: Strength training equipment, additional specific safety requirements and test methods


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 392,27

ISO 20957-7:2005

Stationary training equipment -- Part 7: Rowing machines, additional specific safety requirements and test methods


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 392,27

ISO 20957-9:2016/Amd 1:2019

Stationary training equipment – Part 9: Elliptical trainers, additional specific safety requirements and test methods AMENDMENT 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN

ISO 20957-6:2005

Stationary training equipment -- Part 6: Treadmills, additional specific safety requirements and test methods


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 392,27


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Kategori:

DSF/ISO/DIS 20957-2 ( Forslag )

Stationært træningsudstyr – Del 2: Udstyr til styrketræning, yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN

DSF/prEN ISO 20957-2 ( Forslag )

Stationært træningsudstyr – Del 2: Udstyr til styrketræning, yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Revision af:
Lovgivning:

DSF/ISO/DIS 20957-7 ( Forslag )

Stationært træningsudstyr – Del 7: Udstyr til roning, yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN

DSF/prEN ISO 20957-7 ( Forslag )

Stationært træningsudstyr – Del 7: Udstyr til roning, yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Revision af:
Lovgivning:

ISO/DIS 20957-2 ( Forslag )

Stationary training equipment -- Part 2: Strength training equipment, additional specific safety requirements and test methods


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Revision af:

ISO/DIS 20957-7 ( Forslag )

Stationary training equipment -- Part 7: Rowing equipment, additional specific safety requirements and test methods


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Revision af:

prEN ISO 20957-7 ( Forslag )


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:

prEN ISO 20957-2 ( Forslag )


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:

1