49 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 3-7 + A1:2007

Håndildslukkere - Del 7: Karakteristika, ydeevnekrav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 3-9:2007

Håndildslukkere - Del 9: Yderligere krav til EN 3-7 for CO2-ildslukkeres modstandsdygtighed over for tryk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 3-9/AC:2007

Håndildslukkere - Del 9: Yderligere krav til EN 3-7 for CO2 ildslukkeres modstandsdygtighed over for tryk


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 81-72:2015

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Særlige anvendelser for person- og godselevatorer - Del 72: Brandmandselevatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS 428:2019

Brandsikring af ventilationsanlæg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS 432:2009

Norm for afløbsinstallationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS 432/Till. 1:2012

Norm for afløbsinstallationer - Tillæg 1: Sikring mod opstemning - Højvandslukker


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS 432:2009/Ret. 1:2018

Norm for afløbsinstallationer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS 447:2013

Ventilation i bygninger - Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS 447 E:2013

Ventilation i bygninger - Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

1 Næste