DS/EN 16636:2015

Håndtering af skadedyr og skadevoldende organismer - Krav og kompetencer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

Hvad handler DS/EN 16636 om? 

Denne standard specificerer kravene til skadedyrhåndteringstjenester og -kompetencer, som professionelle udbydere af skadedyrhåndteringstjenester skal opfylde for at beskytte folkesundhed, værdier og miljø.

Standarden er gældende for dem, der har ansvaret for at levere skadedyrhåndteringstjenester, herunder vurderinger, anbefalinger og den efterfølgende udførelse af de definerede kontrol- og forebyggelsesprocedurer.

 

Hvem henvender DS/EN 16636 sig til? 

Kravene er designet til at gælde for enhver tjenesteudbyder, hvis aktiviteter falder inden for dette område, og er målrettet egnede bekæmpelsesmetoder mod skadedyr.

Denne europæiske standard gælder ikke for:

- Beskyttelse af markafgrøder
- Rutinemæssig rengøring og desinfektion i forbindelse med almindelige kontrakter for rengøringsservice.


Beskrivelse

This European Standard specifies the requirements for pest management services and competences to be met by professional providers of pest management services in order to protect public health, assets and the environment.
This European Standard applies to those who have the responsibility for delivering pest management services including the assessment, recommendation and subsequent execution of the defined control and prevention procedures.
The requirements set out in this standard are designed to apply to any service provider whose activity falls within this scope, namely the targeted field of application of suitable methods against pests.
This European Standard does not apply to:
- field crop protection;
- routine cleaning and disinfection associated with regular contract cleaning services.

Antal sider: 36

Udgivet: 2015-04-01

Godkendelsesdato: 2015-03-12

Internationale relationer : EN 16636:2015 IDT

ICS: 65.100.01 - Pesticider og andre landbrugskemikalier. Generelt 03.080.99 - Andre serviceydelser

Varenummer: M273273


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 404

Dansk udvalg

DS/V-001