DS/ISO/IEC 20000-1:2018

Informationsteknologi – Serviceledelse – Del 1: Systemkrav til serviceledelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

Hvad handler DS/ISO/IEC 20000-1 om?

Denne standard indeholder kravene til at etablere, implementere, vedligeholde og løbende forbedre et service management system (SMS). Kravene inkluderer planlægning, design, overgang, levering og forbedring af services for at imødekomme servicekravene og levere værdien.

 

Hvem kan anvende DS/ISO/IEC 20000-1? 

Standarden kan bruges af:

a) kunder, der søger services og kræver sikkerhed for kvaliteten af disse.
b) kunder, der kræver en ensartet tilgang til servicelivscyklussen af deres serviceleverandører.
c) serviceleverandører, der ønsker at demonstrere deres evne til planlægning, design, levering og forbedring af services.
d) serviceleverandører, der ønsker at overvåge, måle og gennemgå deres SMS og tjenesterne.
e) serviceleverandører til forbedring af planlægning, design, overgang, levering og forbedring af services gennem effektiv implementering og drift af et SMS.
f) serviceleverandører eller anden part, der udfører overensstemmelsesvurderinger i henhold til kravene, der er specificeret i denne standard.
g) udbydere af træning eller rådgivning inden for serviceledelse.


Beskrivelse

This document specifies requirements for an organization to establish, implement, maintain and continually improve a service management system (SMS). The requirements specified in this document include the planning, design, transition, delivery and improvement of services to meet the service requirements and deliver value. This document can be used by:
a) a customer seeking services and requiring assurance regarding the quality of those services;
b) a customer requiring a consistent approach to the service lifecycle by all its service providers, including those in a supply chain;
c) an organization to demonstrate its capability for the planning, design, transition, delivery and improvement of services;
d) an organization to monitor, measure and review its SMS and the services;
e) an organization to improve the planning, design, transition, delivery and improvement of services through effective implementation and operation of an SMS;
f) an organization or other party performing conformity assessments against the requirements specified in this document;
g) a provider of training or advice in service management.
The term "service" as used in this document refers to the service or services in the scope of the SMS. The term "organization" as used in this document refers to the organization in the scope of the SMS that manages and delivers services to customers. The organization in the scope of the SMS can be part of a larger organization, for example, a department of a large corporation. An organization or part of an organization that manages and delivers a service or services to internal or external customers can also be known as a service provider. Any use of the terms "service" or "organization" with a different intent is distinguished clearly in this document.


Antal sider: 42

Udgivet: 2018-09-20

Godkendelsesdato: 2018-09-17

Internationale relationer : ISO/IEC 20000-1:2018 IDT

ICS: 35.020 - Informationsteknologi (IT). Generelt 03.080.99 - Andre serviceydelser

Varenummer: M318165


Udvalg og komiteer

Komite

  • ISO/IEC/JTC 1/SC 40
  • ISO/IEC/JTC 1/SC 40/WG 2

Dansk udvalg

DS/S-440

Indgår i