DS-håndbog 190:2016

DS-håndbog 190:2016)

Den nye ISO 9001 i praksis. Del 1 - Gennemgang og fortolkning af ændringerne i ISO 9001:2015


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 1.295,00

Beskrivelse

Her er bogen, der beskriver kravene og ændringerne i DS/EN 9001:2015. I et forenklet sprog gennemgås de ændringer, der er foretaget siden 2008-udgaven, og bogen indeholder også en fortolkning af de nye krav.

ISO 9001:2015 er gennemgribende ændret og forbedret, men da der ikke er noget krav om at organisationernes kvalitetsledelsessystemer skal tilpasses hverken struktur eller terminologi i 2015-udgaven, vil tilretningen af egen dokumentation for de fleste kunne ske som led i den naturlige opdatering af dokumenterne. I den nye udgave er der generelt færre dokumentationskrav og større metodefrihed end tidligere.

ISO 9001 skal med fordel kunne anvendes i konstant mere komplekse offentlige og private organisationer uanset art, struktur og størrelse. Ikke mindst udbydere af serviceydelser og organisationer, der ikke er fremstillingsorienterede eller industrielle, vil få meget stor gavn af den nye standardudgave.

ISO 9001:2015 understøtter klart organisationernes strategiske arbejde ved at stille en række kontante krav til udarbejdelsen af et virksomhedsgrundlag, som er effektivt tilpasset den enkelte organisations kontekst i form af rammer, vilkår, betingelser og grundforudsætninger.

Med den nye DS/EN 9001:2015 er håbet, at ændringerne internt set vil medføre bedre processer, øget engagement, bedre risikostyring, mere innovation samt bedre omkostningsstyring. Ekstern set medfører ændringerne mulighed for øget kundetilfredshed samt kundeloyalitet, bedre omdømme, større troværdighed, bedre produkter/ydelser samt større involvering af interessenter.

Bogen er en hjælp til bl.a. dokumentredaktører, auditorer og andre, som gerne vil have en omhyggelig indføring i kravene i 9001.

Bemærk: I bogen er det nævnt, at certifikater udstedt i henhold til DS/EN 9001:2008 vil være gyldige indtil 15. september 2017 – dette er en fejl. Certifikaterne er gyldige til 1. september 2018. Denne fejl vil blive rettet i 2. udgave af bogen, der udkommer primo 2018.


Antal sider: 157

Udgivet: 2016-02-14

Godkendelsesdato: 2015-11-02

Internationale relationer :

ICS: 03.120.10 - Kvalitetsstyring

Varenummer: M301265


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/E-TAP

Indgår i