DS/EN ISO 14159:2008

Maskinsikkerhed - Hygiejnekrav ved konstruktion af maskiner ,


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard specificerer hygiejnekrav til maskiner og giver information om den tilsigtede anvendelse, der skal oplyses af producenten. Den gælder for alle typer maskiner og tilknyttet udstyrt, hvor der kan opstå hygiejnerisici for forbrugeren.


Antal sider: 48

Udgivet: 2008-07-03

Godkendelsesdato: 2008-05-21

Internationale relationer : EN ISO 14159:2008 IDT ISO 14159:2002 IDT

ICS: 13.110 - Maskinsikkerhed

Varenummer: M225750


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 114
  • ISO/TC 199

Dansk udvalg

DS/S-250