DS/EN ISO 3747:2011

Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - In situ-måling i reflekterende omgivelser - Tekniker/overslagsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Se engelsk abstract.


Antal sider: 60

Udgivet: 2011-02-11

Godkendelsesdato: 2011-01-13

Internationale relationer : EN ISO 3747:2010 IDT ISO 3747:2010 IDT

ICS: 17.140.01 - Akustiske målinger og støjbekæmpelse generelt 17.140.20 - Støj fra maskiner og udstyr

Varenummer: M224568


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 211
  • ISO/TC 43/SC 1/WG 28

Dansk udvalg

DS/S-115

Indgår i

  • Standardpakke - Akustik 4
    Standardpakke Akustik 4 – Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk