DS/EN 972 + A1/AC:2011

Garverimaskiner - Valsemaskiner med fremad- og tilbagegående valse - Sikkerhedskrav


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer sikkerhedskrav for alle stadier af en maskines levetid opført i 3.11 a) i henhold til EN 292-1:1991. Frem- og tilbagegående valsemaskiner er maskiner som bruges til bearbejdning af huder og skind fra dyr. Maskinerne har en frem- og tilbagegående valse, som åbner og lukker sig og som, hvis nødvendigt, også kan vende deres transportretning.

Antal sider: 8

Udgivet: 2011-07-01

Godkendelsesdato: 2011-06-05

Internationale relationer : EN 972:1998+A1:2010/AC:2011 IDT

ICS: 59.140.40 - Maskiner og udstyr til fremstilling af læder- og pelsvarer

Varenummer: M255355


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 200/WG 1

Dansk udvalg

DS/V-001