DS/EN 1672-2 + A1:2009 ( Tilbagetrukket )

Fødevaremaskiner - Grundlæggende begreber - Del 2: Hygiejnekrav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard indeholder fælles hygiejnekrav til maskiner, som anvendes til tilberedning og bearbejdning af fødevarer til mennesker og – hvis relevant – af dyrefoder, for at eliminere eller reducere risikoen for smitte, infektion, sygdom eller skader fra de pågældende fødevarer. Standarden identificerer de farekilder, som er relevante, når man anvender sådanne fødevaremaskiner og beskriver designmetoder og brugervejledninger, som kan fjerne eller mindske disse risici.
Standarden omhandler ikke hygiejnerelaterede risici som opstår, når maskinoperatører anvender maskinen.


Antal sider: 48

Udgivet: 2010-02-12

Godkendelsesdato: 2009-03-23

Tilbagetrækningsdato: 2021-06-30

Internationale relationer : EN 1672-2:2005+A1:2009 IDT

ICS: 67.260 - Anlæg og udstyr til levnedsmiddelindustrien

Varenummer: M238719


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 153/WG 13

Dansk udvalg

DS/S-246