DS/EN 206:2013+A1:2016 ( Tilbagetrukket )

Beton – Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.129,00

Hvad handler denne standard om?

Denne europæiske standard EN 206 gælder for betonkonstruktioner støbt på stedet, præfabrikerede konstruktioner og præfabrikerede betonprodukter til bygninger og anlægsarbejder.

Beton i denne europæiske standard kan være:

- normal beton, tung beton og letbeton

- pladsblandet beton, færdigblandet beton eller beton produceret på en betonelementfabrik

- beton, der er kompakteret eller selvkompakterende, således at den ikke indeholder større mængder indesluttet luft, kun indblandet luft.

Denne standard opstiller krav til:

- delmaterialer i beton

- egenskaber for den friske og hærdnede beton samt verifikation heraf

- grænseværdier for betonsammensætning

- betonspecifikation

- levering af frisk beton

- procedurer for produktionskontrol

- overensstemmelseskriterier og vurdering af overensstemmelse.

 

Hvem henvender standarden sig til?

Denne europæiske standard definerer opgaver for kravstilleren, producenten og brugeren. Fx er kravstilleren ansvarlig for betonspecifikationen, punkt 6, og producenten er ansvarlig for overensstemmelse og produktionskontrol, punkt 8 og 9. Brugeren er ansvarlig for støbningen af betonen i konstruktionen. I praksis kan der være flere forskellige parter, der specificerer krav på forskellige trin i dimensionerings- og konstruktionsprocessen, fx bygherren, rådgiveren, entreprenøren, underleverandøren for beton arbejdet. Hver af disse er ansvarlige for at videregive de specificerede krav samt eventuelle yderligere krav til den næste part i kæden, indtil de når producenten.

I denne europæiske standard udtrykkes denne endelige sammenstilling af krav som "betonspecifikation". Omvendt kan kravstilleren, producenten og brugeren være en og samme part (fx en producent af præfabrikeret beton eller en entreprenør, der udfører dimensionering og byggearbejde). Ved færdigblandet beton er køberen af den friske beton kravstiller, som forsyner producenten med en betonspecifikation.

 

Hvorfor skal du bruge denne standard?

Standarden er nævnt i Bygningsreglementet BR18 § 345 iht. følgende:

Projektering og udførelse af betonkonstruktioner skal, udover bestemmelserne i § 344, ske i overensstemmelse med bl.a. DS/EN 206 Beton, specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse og DS/EN 206 DK NA Beton - Materialer - Regler for anvendelse af DS/EN 206 i Danmark samt øvrige standarder nævnt i BR18 §345

 

Hvad er ændret siden sidste opdatering?

Dette dokument indeholder tillæg 1, der blev godkendt af CEN den 27. juli 2016.

Dette dokument erstatter EN 206-1:2013.

Under udarbejdelsen af 206:2013 var især følgende hovedemner genstand for revision:"

a) tilføjelse af anvendelsesregler for fiberbeton og beton med genanvendt tilslag

b) revision af k-værdikoncept for flyveaske, mikrosilica og tilføjelse af nye regler for granuleret højovnsslagge

c) introduktion af principper for koncepter for egenskaber vedrørende brug af tilsætninger, fx koncept for ækvivalente

betonegenskaber og koncept for ækvivalente egenskaber for kombinationer

d) revision og tilføjelse af nye metoder til vurdering af overensstemmelse

e) inkluderer EN 206-9 "Supplerende regler for selvkompakterende beton (SCC)"

f) inkluderer yderligere krav til beton for særlige geotekniske arbejder (se anneks D).

 

Andre relevante standarder

DS/EN 206 DK NA:2019 indeholder de supplerende krav og præciseringer til DS/EN 206, der er nødvendige for at kunne anvende denne i Danmark. DS/EN 206 DK NA og DS/EN 206 kan derfor kun anvendes som et samlet hele, og ingen af de to standarder kan anvendes separat.


Beskrivelse

(1) Denne europæiske standard gælder for betonkonstruktioner støbt på stedet, præfabrikerede konstruktioner og præfabrikerede betonelementer til bygninger og anlægsarbejder.
(2) Beton i denne europæiske standard kan være:
 normal beton, tung beton og letbeton
 pladsblandet beton, færdigblandet beton eller beton produceret på en fabrik for præfabrikerede betonprodukterbetonelementfabrik
 beton, der er kompakteret eller selvkompakterende, således at den ikke indeholder større mængder indesluttet luft, kun indblandet luft.
(3) Denne standard opstiller krav til:
 delmaterialer i beton
 egenskaber for den friske og hærdnede beton samt verifikation heraf
 grænseværdier for betonsammensætning
 specifikation af beton
 levering af frisk beton
 procedurer for produktionskontrol
 overensstemmelseskriterier og vurdering af overensstemmelse.
(4) Andre europæiske standarder gældende for specifikke produkter, fx præfabrikerede betonelementer eller for processer, der falder ind under denne standards område, kan kræve eller tillade afvigelser.
(5) Yderligere eller anderledes krav kan stilles til specifikke anvendelser i andre europæiske standarder, fx:
 beton til anvendelse i vejbelægninger og andre trafikerede områder (fx betonbelægninger i henhold til EN 13877-1)
 specielle teknologier (fx sprøjtebeton i henhold til EN 14487).
(6) Supplerende krav eller andre prøvningsprocedurer kan være specificeret for specifikke typer beton og anvendelser, fx:
 beton til massive konstruktioner (fx dæmninger)
 tørblandet beton
 beton med en Dmax på 4 mm eller mindre (mørtel)
 selvkompakterende beton (SCC) indeholdende lette eller tunge tilslag eller fibre
 beton med åben struktur (permeabel beton til afløb).
(7) Denne standard gælder ikke for:
 porebeton
 skumbeton
 beton med en densitet på mindre end 800 kg/ m3
 varmebestandig beton.
(8) Denne standard omfatter ikke sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige krav til beskyttelse af arbejdere under produktion og levering af beton.

Erstatter:


Antal sider: 104

Udgivet: 2016-11-10

Godkendelsesdato: 2016-11-08

Tilbagetrækningsdato: 2021-09-21

Internationale relationer : EN 206:2013+A1:2016 IDT

ICS: 91.100.30 - Beton og betonprodukter

Varenummer: M309303


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 104
  • CEN/TC 104/SC 1

Dansk udvalg

DS/S-328