DS/EN 12464-1:2011 ( Tilbagetrukket )

Lys og belysning - Belysning ved arbejdspladser - Del 1: Indendørs arbejdspladser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 920,00

Hvad handler denne standard om?

Denne europæiske standard fastlægger krav til belysning af indendørs arbejdspladser og dækker behovene for synskomfort og synspræstation for personer med normal synsevne. Alle de almindelige synsopgaver er taget i betragtning, herunder arbejde ved skærme.

Denne europæiske standard fastlægger krav til belysningsløsninger for de fleste indendørs arbejdspladser og de dermed forbundne områder, hvad angår belysningsmængden og -kvaliteten. Standarden indeholder tillige anbefalinger om god belysningspraksis.

Belysningen kan være i form af dagslys, kunstig belysning eller en kombination heraf.

Denne europæiske standard gælder ikke for belysning af udendørs arbejdspladser, underjordisk minedrift og nødbelysning.

Se det danske nationale anneks DS/EN 12464-1 DK NA:2015 vedrørende betingelserne for anvendelsen af DS/EN 12464-1 i Danmark for byggeri iht. byggelovgivningen.

Se EN 12464-2 vedrørende udendørs arbejdspladser og EN 1838 og EN 13032-3 vedrørende nødbelysning

 

Hvem henvender standarden sig til?

Standarden henvender sig til personer, der arbejder med eller har interesse for krav til belysning for mennesker ved indendørs arbejdspladser. Fx medarbejdere, ledere, arbejdsgivere og arbejdsmiljøorganisationer.

 

Hvorfor skal du bruge denne standard?

Bygningsreglementet BR18 foreskriver, at belysningen skal udføres i overensstemmelse med DS/EN 12464-1 Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – Del1: Indendørs arbejdspladser sammen med DS/EN 12464-1 DK NA– Belysning ved arbejdspladser – Del 1: Indendørs arbejdspladser

 

Hvad er ændret siden sidste opdatering?

De vigtigste tekniske ændringer i denne udgave er følgende:

- der er taget højde for vigtigheden af dagslys: Belysningskravene gælder, uanset om der anvendes kunstig belysning,

dagslys eller en kombination heraf

- specifikation af mindste belysningsstyrke på vægge og lofter

- specifikation af cylindrisk belysningsstyrke og detaljeret information om formtegnende egenskaber

- belysningsstyrkens regelmæssighed er knyttet til opgaver og aktiviteter

- definition af "baggrundsområde" og belysningsspecifikation for dette område

- definition af et beregningsnet i overensstemmelse med EN 12464-2

- der er fastsat nye luminansværdier for armaturer, der anvendes ved skærme, beskrivelsen af skærme er i overensstemmelse med ISO 9214-307.


Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer krav til belysning for mennesker ved indendørs arbejdspladser, som skal opfylde visuel komfort og ydeevnekrav for personer med normal synskapacitet.
Alle almindelige synsopgaver er medtaget, inkl. DSE (Display Screen Equipment (skærmudstyr)). Denne europæiske standard angiver krav til belysningsløsninger for de fleste indendørs arbejdspladser og deres tilknyttede arealer med hensyn til mængde og kvalitet af belysning. Yderligere gives anbefalinger for god belysningspraksis.
Denne europæiske standard specificere ikke belysningskrav for sikkerhed og sundhed for mennesker i arbejdet og er ikke udarbejdet for anvendelse i Artikel 137 i EU traktaten, selv om krav til belysning, specificeret i denne standard, normalt opfylder sikkerhedskrav. Belysningskrav med hensyn til sikkerhed og sundhed for personer på arbejdspladsen kan være indeholdt i Direktiver baseret på Artikel 137 i EU- traktaten, i nationale lovgivninger i de medlemslande, der implementerer disse Direktiver eller i andre nationale lovgivninger i medlemslandene. Denne standard giver hverken specifikke løsninger eller begrænser designerens frihed til at udvikle nye teknikker eller begrænse brugen af nyt innovativt udstyr. Belysningen kan tilvejebringes ved dagslys, kunstig belysning eller og en kombination af begge.
Denne europæiske standard er ikke anvendelig for belysning af udendørs arbejdspladser og undergrundsminer eller nødbelysning. For udendørs arbejdspladser – se EN 12464-2 og for nødbelysning – se EN 1838 og EN 13032-3.


Antal sider: 64

Udgivet: 2011-07-01

Godkendelsesdato: 2011-06-24

Tilbagetrækningsdato: 2021-09-21

Internationale relationer : EN 12464-1:2011 IDT

ICS: 91.160.10 - Indvendig belysning

Varenummer: M241664


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 169/WG 2

Dansk udvalg

DS/S-061