DS/EN 54-31:2014+A1:2016

Brandalarmsystemer – Del 31: Brandalarmer med multisensor – Punktdetektorer med kombination af røg-, kulilte- og eventuelt varmesensorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer krav, prøvningsmetoder ydeevnekriterier for punkt-typen multisensor branddetektorer til brug i branddetekteringssystemer installeret i bygninger (se EN 54-1:1996), som omfatter mindst en optisk- eller ioniseringsrøg sensor i en mekanisk beholder og mindst én carbonmonoxid (CO) sensor og eventuelt én eller flere temperaturfølere. Den samlede branddetektionsydeevne er bestemt ved anvendelse af en kombination af de fundne fænomener. Denne europæiske standard specificerer vurdering af overensstemmelse (EOC) og mærkning af de pågældende produkter (dvs. multi-sensor branddetektorer). Multi-sensor branddetektorer, der har særlige egenskaber, der er egnede til påvisning af specifikke brandrisici er ikke omfattet af denne standard. De krav til ydeevne for eventuelle yderligere funktioner ligger uden for rammerne af denne standard (fx ekstra funktioner eller forbedret funktionalitet, som denne standard definerer ikke en test eller vurdering metode). BEMÆRK Visse typer af detektor indeholder radioaktive materialer. De nationale krav til strålingsbeskyttelse varierer fra land til land, og de er ikke specificeret i denne standard


Antal sider: 109

Udgivet: 2016-05-19

Godkendelsesdato: 2016-05-03

Internationale relationer : EN 54-31:2014+A1:2016 IDT

ICS: 13.220.20 - Brandbeskyttelse

Varenummer: M302784


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 72
  • CEN/TC 72/WG 12

Dansk udvalg

DS/S-008