DS/EN 17007:2017

Vedligeholdelsesproces og tilhørende indikatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

Beskrivelse

Denne europæiske standard giver en generel beskrivelse af processen for vedligehold. Den specificerer alle processernes karakteristiske træk, dele af vedligeholdsprocessen, og fastlægger en vedligeholdsmodel med det formål at angive nogle retningslinjer for en definition af indikatorer.
Denne europæiske standard gælder for alle organisationer (virksomheder, institutioner, agenturer osv.), som varetager vedligeholdet af fysiske aktiver. Derfor er den udarbejdet uden tanke på en bestemt organisation og har heller ikke til hensigt at foreslå en sådan. Denne beskrivelse kan tilpasses efter type og størrelse på den organisation, der er valgt til at udføre vedligeholdet, kompleksiteten af de vedligeholdte systemer samt omfanget af aftalte ydelser udefra.
Formålet med opdelingen af processer og fremstillingen af deres indbyrdes forhold ) er at hjælpe vedligeholdspersonale, og særligt ledelsen på forskellige niveauer, til:
– tydeligt at identificere de handlinger, der skal iværksættes for at opfylde de overordnede mål for vedligehold fastsat af ledelsen
– at uddelegere ansvarsområder og således sikre, at handlingerne gennemføres i henhold til de krævede præstationsniveauer
– for hver proces tydeligt at fastslå:
a) de nødvendige input og deres ophav
b) de krævede resultater og den tilsigtede anvendelse heraf
– at overvåge og kvantitativt bedømme den opnåede præstation på forskellige niveauer af procesopdelingen
– at forbedre indsamlingen og distributionen af data
Denne standard dækker ikke vedligehold af selve softwaren, men gælder for enheder, der indeholder softwaren.

Antal sider: 77

Udgivet: 2017-10-27

Godkendelsesdato: 2017-10-23

Internationale relationer : EN 17007:2017 IDT

Varenummer: M307145


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 319

Dansk udvalg

DS/V-001

Indgår i