DS/EN 50229:2015

Elektriske vaske-/tørremaskiner til husholdningsbrug - Metoder til måling af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Kommissionens Direktiv 96/60/EF af 19. september 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af kombinerede husholdningsvaske-/tørremaskiner

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer de prøvningsmetoder, som skal anvendes i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 96/60/EC af 19. september 1996, der implementerer Rådets direktiv 92/75/EEC om energimærkning af kombinerede vaske/tørremaskiner.

Den beskæftiger sig med
- kriterier for ydeevnen af en fuldstændig driftscyklus for et 60 °C bomuldsvaskeprogram som specificeret i EN 60456:2011 og et bomuldstørreprogram som specificeret i EN 61121:2013
- tilladte tolerancer for verifikationsproceduren.

Denne europæiske standard omhandler hverken sikkerhed eller krav til ydeevne.

NOTE – Vaske/tørremaskiner til fælles brug i etageejendomme eller i møntvaskerier er omfattet af denne standard, men maskiner til kommercielle vaskerier er ikke omfattet.


Antal sider: 42

Udgivet: 2015-10-22

Godkendelsesdato: 2015-10-16

Internationale relationer : EN 50229:2015 IDT

ICS: 97.060 - Vaskeriudstyr

Varenummer: M285281


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/TC 59X

Dansk udvalg

DS/S-559