276 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 1948-1:2006

Emissioner fra stationære kilder - Bestemmelse af massekoncentrationen af PCDD/PCDF og dioxinlignende PCB - Del 1: Prøvetagning af PCDD/PCDF


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 2149:1996

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 3149:1996

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 3747:2011

Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - In situ-måling i reflekterende omgivelser - Tekniker/overslagsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/ISO 4037-1:2019

Radiologisk beskyttelse – Røntgen- og gammareferencestrålingsfelter til kalibrering af dosimetre og dosishastighedsmålere og til bestemmelse af deres reaktionsevne som en funktion af fotonenergi – Del 1: Strålingskarakteristik og fremstillingsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 4037-1:2021

Radiologisk beskyttelse – Røntgen- og gammareferencestrålingsfelter til kalibrering af dosimetre og dosishastighedsmålere og til bestemmelse af deres reaktionsevne som en funktion af fotonenergi – Del 1: Strålingskarakteristik og fremstillingsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/IEC 9637-1:1996

Informationsteknologi. Datamatgrafik. Grænsefladespecifikation for dialog med grafisk udstyr (CGI). Kodning til datastrøm. Del 1: Tegnkodning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/IEC 10180:1996

Informationsteknologi. Programmeringssprog. Sidebeskrivelsessprog til dokumentudskrift (SPDL)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.361,00

DS/ISO/IEC 10728/A1:1996

Informationsteknologi. IRDS. Tjenestebeskrivelse Tillæg 1: C-sprogbinding


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO/IEC 10745:1996

Informationsteknologi. Åbne systemers sammenkobling. De øvre lags sikkerhedsmodel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00