276 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 1996 FU:2020

Forkortet udgave af Eurocode 6 – Murværkskonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 795,00

DS/EN 54-4+AC:2000

Brandalarmsystemer. Del 4: Strømforsyning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 54-31:2014+A1:2016

Brandalarmsystemer – Del 31: Brandalarmer med multisensor – Punktdetektorer med kombination af røg-, kulilte- og eventuelt varmesensorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 199x-1-2 FU:2015

DS/EN 199x-1-2 FU:2015

Forkortet udgave af EN 199x-1-2 - Brand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 1.295,00

DS/EN 238:1996

Olieprodukter. Bestemmelse af benzenindhold i benzin. Infrarød spektrometri


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 472:1996

Manometre. Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 609 + Cor.1:1996

Kul. Bestemmelse af kulstof og brint. Højtemperatur-forbrændingsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 625 + Cor.1:1996

Kul. Bestemmelse af kulstof og brint. Liebig-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 684:1996

Elastiske gulvbelægninger. Bestemmelse af fugestyrke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1087-1:1996

Spånplader. Bestemmelse af modstandsdygtighed mod fugt. Del 1: Prøvning ved kogning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1948-1:2006

Emissioner fra stationære kilder - Bestemmelse af massekoncentrationen af PCDD/PCDF og dioxinlignende PCB - Del 1: Prøvetagning af PCDD/PCDF


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 2149:1996

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 3149:1996

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 3747:2011

Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - In situ-måling i reflekterende omgivelser - Tekniker/overslagsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/ISO 4037-1:2019

Radiologisk beskyttelse – Røntgen- og gammareferencestrålingsfelter til kalibrering af dosimetre og dosishastighedsmålere og til bestemmelse af deres reaktionsevne som en funktion af fotonenergi – Del 1: Strålingskarakteristik og fremstillingsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 4037-1:2021

Radiologisk beskyttelse – Røntgen- og gammareferencestrålingsfelter til kalibrering af dosimetre og dosishastighedsmålere og til bestemmelse af deres reaktionsevne som en funktion af fotonenergi – Del 1: Strålingskarakteristik og fremstillingsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/IEC 9637-1:1996

Informationsteknologi. Datamatgrafik. Grænsefladespecifikation for dialog med grafisk udstyr (CGI). Kodning til datastrøm. Del 1: Tegnkodning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/IEC 10180:1996

Informationsteknologi. Programmeringssprog. Sidebeskrivelsessprog til dokumentudskrift (SPDL)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.361,00

DS/ISO/IEC 10728/A1:1996

Informationsteknologi. IRDS. Tjenestebeskrivelse Tillæg 1: C-sprogbinding


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO/IEC 10745:1996

Informationsteknologi. Åbne systemers sammenkobling. De øvre lags sikkerhedsmodel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 12024:1996

Tape. Måling af modstandsdygtighed over for forhøjede temperaturer og fugtighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO/IEC 13962:1996

Informationsteknologi. Dataudveksling på 12,7 mm 112-spor magnetbåndskassetter. DLT 2 format


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 50077 + Corr.:1996

Lavprofilkonnektor til implanterbare hjertepacemakere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 50229:2015

Elektriske vaske-/tørremaskiner til husholdningsbrug - Metoder til måling af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 50229:2015/AC:2016

Elektriske vaske-/tørremaskiner til husholdningsbrug - Metoder til måling af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 60061-1:1993/A54:2016

Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed – Del 1: Lampesokler


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 60068-2-67:1996/A1:2019

Miljøprøvning. Del 2: Prøvninger. Prøvning Cy: Konstant fugtig varme, accelereret prøvning fortrinsvis beregnet for komponenter


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 60127-6:2014

Finsikringer - Del 6: Sikringsholdere til finsikringsindsatse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 60357/A1:2008

Halogenglødelamper (ikke til køretøjer) - Ydeevne-specifikationer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk/Fransk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 60357/A2:2008

Halogenglødelamper (ikke til køretøjer) - Ydeevnespecifikationer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 60357/A3:2011

Halogenglødelamper (ikke til køretøjer) - Ydeevnespecifikationer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 60357:2003/A11:2016

Halogenglødelamper (ikke til køretøjer) - Ydeevnespecifikationer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 60371-3-8:1996

Isolationsmaterialer baseret på glimmer. Del 3: Specifikationer for individuelle materialer. Blad 8: Glimmerpapirbånd til flammebestandige sikkerhedskabler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 60601-2-18:2015

Elektromedicinsk udstyr – Del 2-18: Særlige krav til grundliggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber for endoskopiudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 60601-2-52:2010

Elektromedicinsk udstyr - Del 2-52: Særlige krav til grundliggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber for hospitals- og plejesenge


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 60601-2-52:2010/A1:2015

Elektromedicinsk udstyr - Del 2-52: Særlige krav til grundliggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber for hospitals- og plejesenge


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 60601-2-52/AC:2011

Elektromedicinsk udstyr - Del 2-52: Særlige krav til grundliggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber for hospitals- og plejesenge


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 60838-2-1:1996

Diverse lampefatninger. Del 2: Særlige bestemmelser. Sektion 1: Lampefatninger S14


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 60870-5-5:1996

Udstyr og systemer til fjernstyring. Del 5: Transmissionsprotokoller. Sektion 5: Grundlæggende funktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 60870-6-2:1996

Udstyr og systemer til fjernstyring. Del 6: Fjernstyringsprotokoller kompatible med ISO- og ITU-T-forslag. Sektion 2: Brug af basisstandarder (OSI lag 1-4)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 60870-6-601:1996

Udstyr og systemer til fjernstyring. Del 6: Fjernstyringsprotokoller kompatible med ISO-standarder og ITU-T-anbefalinger. Sektion 601: Funktionel profil til at tilvejebringe den forbindelsesorienterede transportservice i et ydernet forbundet gennem permanent adgang til et pakkekoblet datasystem


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 60871-4:2014

Shuntkondensatorer til vekselspændingseffektsystemer med en nominel spænding over 1000 V - Del 4: Indvendige sikringer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 61000-5-5:1996

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Del 5: Installationsvejledning og dæmpningsmetoder. Sektion 5: Specifikation af beskyttelsesudstyr til HEMP ledningsbårne forstyrrelser. Basis EMC-publikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 61008-1:2013

Fejlstrømsafbrydere uden integreret overstrømsbeskyttelse til husholdningsbrug o.l. (RCCB'er) - Del 1: Generelle bestemmelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00
Lovgivning:

DS/EN 61008-1/A1:2014

Fejlstrømsafbrydere uden integreret overstrømsbeskyttelse til husholdningsbrug o.l. (RCCB'er) - Del 1: Generelle bestemmelser


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 61008-1/A2:2014

Fejlstrømsafbrydere uden integreret overstrømsbeskyttelse til husholdningsbrug o.l. (RCCB'er) - Del 1: Generelle bestemmelser


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 61008-1:2012/A11:2015

Fejlstrømsafbrydere uden integreret overstrømsbeskyttelse til husholdningsbrug o.l. (RCCB'er) - Del 1: Generelle bestemmelser


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN 61008-1:2012/A12:2017

Fejlstrømsafbrydere uden integreret overstrømsbeskyttelse til husholdningsbrug o.l. (RCCB'er) – Del 1: Generelle bestemmelser


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN 61008-1:2012/A1/AC:2016

Fejlstrømsafbrydere uden integreret overstrømsbeskyttelse til husholdningsbrug o.l. (RCCB'er) – Del 1: Generelle bestemmelser


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 61009-1:2013

Fejlstrømsafbrydere med integreret overstrømsbeskyttelse til husholdningsbrug o.l. (RCBO'er) - Del 1: Generelle bestemmelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.075,00
Lovgivning:

DS/EN 61009-1/A1:2014

Fejlstrømsafbrydere med integreret overstrømsbeskyttelse til husholdningsbrug o.l. (RCBO'er) - Del 1: Generelle bestemmelser


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 61009-1/A2:2014

Fejlstrømsafbrydere med integreret overstrømsbeskyttelse til husholdningsbrug o.l. (RCBO'er) - Del 1: Generelle bestemmelser


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 61009-1:2012/A11:2015

Fejlstrømsafbrydere med integreret overstrømsbeskyttelse til husholdningsbrug o.l. (RCBO'er) - Del 1: Generelle bestemmelser


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN 61009-1:2012/A12:2016

Fejlstrømsafbrydere med integreret overstrømsbeskyttelse til husholdningsbrug o.l. (RCBO'er) - Del 1: Generelle bestemmelser


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 61262-7:1996

Elektromedicinsk materiel. Karakteristika for elektrooptiske røntgenbilledforstærkere. Del 7: Bestemmelse af overføringsfunktionen for modulationen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 61302:1996

Elektriske isolationsmaterialer. Metode til vurdering af modstandsevnen mod krybesporsdannelse og nedbrydning. Prøvning ved nedsænkning med roterende hjul


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 61305-3:1996

Lydudstyr og lydsystemer med high-fidelity til hjemmebrug. Målemetoder og beskrivelse af ydeevne. Del 3: Forstærkere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 62271-211:2014

Højspændingskoblingsudstyr - Del 211: Direkte forbindelse mellem krafttransformere og gasisoleret metalkapslet koblingsudstyr med mærkespændinger over 52 kV


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 62271-211:2014/AC:2015

Højspændingskoblingsudstyr - Del 211: Direkte forbindelse mellem krafttransformere og gasisoleret metalkapslet koblingsudstyr med mærkespændinger over 52 kV


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 62271-211:2014/AC:2017

Højspændingskoblingsudstyr – Del 211: Direkte forbindelse mellem krafttransformere og gasisoleret metalkapslet koblingsudstyr med mærkespændinger over 52 kV


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 62288:2014

Udstyr og systemer til maritim navigation og radiokommunikation - Præsentation af navigationsrelateret information på navigationsdisplays installeret på skibe - Generelle krav, prøvningsmetoder og krævede prøvningsresultater


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/I-ETS 300045-1:1996#

Europæisk digitalt cellulært telekommunikationssystem (fase 1). Specifikation af grænsesnittet mellem abonnementidentitetsmodulet og det mobile radioudstyr (SIM-ME). Del 1: Generelt (GSM 11.11)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ETS 300358:1996

ISDN. Den supplerende tjeneste: Automatisk notering. Funktionelle egenskaber og informationsflow


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ETS 300413:1996

Transmission og multipleksering (TM). Informationsmodel for netværkselementer til beskyttelse af multiplekssektionen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ETS 300437-1:1996

Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN). Signal ATM-adapteringslag (SAAL). Tjenestespecifik koordineringsfunktion (SSCF) til støtte for signalering ved brugernetværksnittet. Del 1: Specificering af SSCF ved UNI


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ETS 300438-1:1996

Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN). Signal ATM-adapteringslag (SAAL). Tjenestespecifik koordineringsfunktion (SSCF) til støtte for signalering ved netknudesnittet (NNI). Del 1: Specificering af SSCF ved NNI


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ETS 300458:1996

ISDN. Specifikation af grænsesnittet til den fjerntilsluttede frame handler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ETS 300581-1:1996

Europæisk digitalt cellulært telekommunikationssystem (GSM fase 2). Halv hastighedstalekodning. Del 1: Signalbehandling. (GSM 06.02)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ETS 300591:1996

Europæisk digitalt cellulært telekommunikationssystem (fase 2). Snitfladen mellem basisstationssystemet og mobilcentralen (BSS-MSC). Hastighedstilpasning. (GSM 08.20)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ETS 300592:1996

Europæisk digitalt cellulært telekommunikationssystem (fase 2). Snitfladen mellem basisstationens kontrolenhed og basisstationstransceiver. Generelle forhold. (GSM 08.51)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 300607-3 V5.0.1

.


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 202,00

DS/ETS 300796-1:1999#

.