237 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS-håndbog 144.1:2015

DS-håndbog 144.1:2015

Elektriske installationer i eksplosionsfarlige omgivelser - Jording og potentialudligning


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.495,00

DS/EN 1127-1:2019

Eksplosive atmosfærer – Eksplosionsforebyggelse og eksplosionsbeskyttelse – Del 1: Grundlæggende begreber og metodik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 1127-2:2014

Eksplosive atmosfærer - Forebyggelse af og beskyttelse mod eksplosion - Del 2: Grundlæggende begreber og metodik i minedrift


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 1755:2015

Industritrucks - Sikkerhedskrav og verifikation - Supplerende krav til drift i potentielt eksplosive atmosfærer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 10807:1997

Rørinstallationer. Korrugerede, fleksible og metalliske slangeforbindelser til beskyttelse af elektriske kabler i eksplosive atmosfærer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 13237:2012

Eksplosive atmosfærer - Termer og definitioner for materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosive atmosfærer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 14034-4 + A1:2011

Bestemmelse af støvskyers eksplosionsegenskaber - Del 4: Bestemmelse af grænsen for iltkoncentrationen for en støvsky (LOC)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/CEN/TR 14739:2004

Skema til udførelse af en risikovurdering for brandbare kølemidler i køleskabe og frysere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 14986:2017

Konstruktion af ventilatorer til anvendelse i potentielt eksplosive atmosfærer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 15089:2009

Eksplosionsisoleringssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

1 Næste