7 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

DS/EN ISO 20417:2021

Medicinsk udstyr – Krav til generel information, der skal stilles til rådighed af producenten


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 61557-8:2015

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. - Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger - Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i it-systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 61557-8:2015/AC:2016

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i it-systemer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 61557-15:2014

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselspænding og 1 500 V jævnspænding - Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger - Del 15: Funktionelle sikkerhedskrav til isolationsovervågningsudstyr i it-systemer og udstyr til lokalisering af isolationsfejl i it-systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

ISO 14997:2017

Optics and photonics -- Test methods for surface imperfections of optical elements


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 605,95

ISO/TR 23022:2018

Traditional Chinese medicine – Controlled vocabulary on Japanese Kampo formulas and the indication codes for the products


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.363,39

ASTM D7660 - 10(2018)

Standard Guide for Conducting Internal Pressure Tests on United Nations (UN) Packagings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 314,18

1