DS/INF 27:1991 ( Tilbagetrukket )

Informationsordbogen


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

Beskrivelse

Informationsordbogen dækker det område, som fagfolk kendeteg ner ved initialordet BDI: Bibliotek – Dokumentation – Inform ation. Den henvender sig til alle, der håndterer informatik eller på anden måde er interesseret i informationsformidling . Hovedvægten ligger på det, der findes nedfældet – eller ka n nedfældes – i søgbar form, såsom i bøger, andre dokumenter eller databaser. Ordbogen sigter mod at dække dansk BDI-ter minologi i den udstrækning, et samtidigt hensyn til bogens o mfang og overskuelig

Erstatter:


Antal sider: 149

Udgivet: 1991-10-02

Godkendelsesdato: 1991-10-02

Tilbagetrækningsdato: 1996-09-26

Internationale relationer:

ICS: 01.040.01 - Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentation (ordli

Varenummer: 15184


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-024/U-03 (n)