DS/EN 378-1:2016

Kølesystemer og varmepumper – Sikkerheds- og miljøkrav – Del 1: Grundlæggende krav, definitioner, klassifikation og udvælgelseskriterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 1.045,00
Lovgivning:

Lovgivning

Bygningreglementet 2015 (BR15)

Bygningsreglementet 2015, BR15, er opdelt i to spalter. Spalten til venstre indeholder kravteksten, dvs. de juridisk bindende forskrifter. Spalten til højre indeholder vejledende skitser og kommentarer til kravteksten. Standarder kan optræde i begge spalter, altså som enten krav eller vejledning – eller begge dele. 

Bygningsreglementet omfatter opførelse af ny bebyggelse, tilbygning til bebyggelse, ombygning af og andre forandringer i bebyggelse samt ændringer i benyttelse af bebyggelse, som er væsentlige i forhold til byggelovens eller reglementets bestemmelser, nedrivning af bebyggelse samt ombygninger og andre forandringer i bestående bebyggelse, som har betydning for energiforbruget i bygningen.

Du kan læse mere om Bygningsreglementet her: http://bygningsreglementet.dk/


Beskrivelse

Denne Europæiske Standard fastlægger kravene til sikkerheden for personer og genstande, giver vejledning i beskyttelse af miljøet og fastlægger procedurer for drift, vedligeholdelse og reparation af kølesystemer samt genvinding af kølemidler.
Termen "kølesystem", der anvendes i denne Europæiske Standard, omfatter varmepumper.
Denne del af EN 378 specificerer de klassifikations- og udvælgelseskriterier, der gælder for kølesystemer. Disse klassifikations- og udvælgelseskriterier er anvendt i del 2, 3 og 4.
Denne standard gælder for:
a) stationære og mobile kølesystemer i alle størrelser med undtagelse af airconditionanlæg i køretøjer, som er dækket af en specifik produktstandard, fx ISO 13043
b) sekundære køle- eller varmesystemer
c) placeringen af kølesystemerne
d) udskiftede dele og tilføjede komponenter efter vedtagelsen af denne standard, hvis de ikke er identiske i funktion og kapacitet.
Systemer, der bruger andre kølemidler end dem, der er anført i anneks E i denne Europæiske Standard er ikke dækket af denne standard.
Anneks C fastlægger, hvorledes den tilladte mængde af kølemiddel i et givent rum bestemmes. Hvis denne mængde overskrides, kræves yderligere beskyttelsesforanstaltninger for at reducere risikoen.
Anneks E fastlægger kriterierne for sikkerheds- og miljøhensyn for forskellige kølemidler, der bruges i køle- og airconditionanlæg.
Denne standard gælder ikke for kølesystemer og varmepumper, som blev fremstillet før datoen for dens udgivelse som Europæisk Standard, med undtagelse af udvidelser og ændringer af et system, som blev indført efter udgivelsen.
Denne standard gælder for nye kølesystemer, udvidelser eller ændringer af allerede eksisterende systemer samt for eksisterende stationære systemer, som flyttes til og drives et andet sted.
Denne standard gælder også i tilfælde af omlægning af et system til en anden type kølemiddel, i hvilket tilfælde overensstemmelse med de relevante punkter i del 1 til 4 af standarden skal tages i betragtning.
Standarder i produktfamilien, som omhandler sikkerhed i forbindelse med kølesystemer, har forrang i forhold til horisontale og generiske standarder, der dækker samme emne.


Antal sider: 68

Udgivet: 2016-12-07

Godkendelsesdato: 2016-12-05

Internationale relationer: EN 378-1:2016 IDT

ICS: 01.040.27 - Energi- og varmeoverføringsteknik (ordliste) 27.080 - Varmepumper 27.200 - Køleteknologi

Varenummer: M279833


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 182
  • CEN/TC 182/WG 6

Dansk udvalg

DS/S-251