DS/EN 13279-1:2008

Gipsbaserede bindemidler og gipspuds - Del 1: Definitioner og krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer egenskaber og ydeevne for pulverprodukter baseret på gipsbaserede bindemidler anvendt til byggeri. Standarden omfatter færdigblandet gipspuds til anvendelse på vægge og lofter indvendigt i bygninger, hvor pudset udgør den afsluttende behandling. Disse produkter er specielt sammensat til at opfylde krav ved at bruge tilsætningsstoffer, tilslag og andre bindere. Gipsbaserede bindemidler og gipsbuds til manuel og mekanisk påføring er medtaget.
Denne europæiske standard omhandler også gipsbaserede bindemidler til anvendelse direkte på byggestedet og til fremstilling af gipsblokke, gipsplader, fiberarmeret puds og fiberarmerede loftslementer af gips. Gipsbaserede bindemidler til opmuring af vægge, der ikke udsættes for vand, er også omfattet.
Calciumsulfat anvendt som binder gulvafretningslag baseret på kalciumsulfat er ikke dækket af denne standard.
Denne europæiske standard definerer reference tests for tekniske egenskaber, hvilket er i overensstemmelse med de produkter, som er omhandlet i denne europæiske standard.Antal sider: 24

Udgivet: 2008-11-05

Godkendelsesdato: 2008-09-05

Internationale relationer : EN 13279-1:2008 IDT

ICS: 01.040.91 - Byggematerialer og byggeri (ordliste) 91.100.10 - Cement. Gips. Kalk. Mørtel

Varenummer: M225293


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 241/WG 1

Dansk udvalg

DS/D-007