DS/EN 13970/A1:2007

Fleksible membraner til fugtisolering - Bitumendampspærre - Definitioner og karakteristika


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard angiver definitioner og karakteristika for fleksible armerede bitumen membraner til brug for fugtisolering i bygninger. Den angiver krav og prøvningsmetoder og sikrer overensstemmelse mellem produktet og kravene i denne standard.

Antal sider: 8

Udgivet: 2007-02-26

Godkendelsesdato: 2007-01-11

Internationale relationer : EN 13970:2004/A1:2006 IDT

ICS: 01.040.91 - Byggematerialer og byggeri (ordliste) 91.100.50 - Bindemidler. Fugemasser 91.120.30 - Beskyttelse mod vandindtrængen

Varenummer: M213163


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 254/WG 7

Dansk udvalg

DS/S-395