DS/EN 13970:2005

Fleksible membraner til fugtisolering - Bitumendampspærre - Definitioner og karakteristika


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard angiver definitioner og karakteritika for fleksible bitumen membraner til fugtisolering til hvilket brug er vanddampkontrollagi bygninger. Den angiver krav og prøvningsmetoder og giver overensstemmelse med produkterne der er indeholdt i kravene til denne standard.

Antal sider: 23

Udgivet: 2005-05-27

Godkendelsesdato: 2005-04-21

Internationale relationer : EN 13970:2004 IDT

ICS: 01.040.91 - Byggematerialer og byggeri (ordliste) 91.100.50 - Bindemidler. Fugemasser 91.120.30 - Beskyttelse mod vandindtrængen

Varenummer: 44179


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 254

Dansk udvalg

DS/S-395