DS/EN 13984:2013

Fleksible membraner til fugtisolering - Dampspærrer af plast og gummi - Definitioner og karakteristika


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer karakteristika for fleksibledampspærrer af plast eller gummi beregnet til anvendelse som vanddamp kontrollag for bygninger og gælder for både armerede og uarmerede produkter. Den angiver krav og prøvningsmetoder og giver mulighed for vurdering af produkternes overensstemmelse med kravene i denne europæiske standard.


Antal sider: 32

Udgivet: 2013-04-18

Godkendelsesdato: 2013-03-07

Internationale relationer : EN 13984:2013 IDT

ICS: 01.040.91 - Byggematerialer og byggeri (ordliste) 91.100.50 - Bindemidler. Fugemasser 91.120.30 - Beskyttelse mod vandindtrængen

Varenummer: M261432


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 254/SC 2

Dansk udvalg

DS/S-395