DS/EN 14037-1:2016

Frithængende varme- og køleflader til vand med en temperatur under 120 °C – Del 1: Præfabrikerede loftmonterede strålevarmepaneler til rumopvarmning – Tekniske specifikationer og krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

This European Standard defines technical specifications and requirements of free hanging prefabricated ceil-ing mounted radiant panels with an air gap between construction and the emitter (not embedded) fed with water at temperatures below 120 °C connected with a centralized heating supply source intended to be in-stalled in buildings.

The panels should be installed with an upper insulation.

The European Standard does not apply to independent heating devices.

The European Standard also defines the additional common data that the manufacturer has to provide to the trade in order to ensure the correct application of the products.

This European standard does not cover the performance of hanging accessories.


Antal sider: 34

Udgivet: 2016-11-10

Godkendelsesdato: 2016-10-03

Internationale relationer : EN 14037-1:2016 IDT

ICS: 01.040.91 - Byggematerialer og byggeri (ordliste) 91.140.10 - Centralvarmeanlæg 91.140.30 - Ventilationssystemer og klimaanlæg

Varenummer: M300680


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 130
  • CEN/TC 130/WG 7

Dansk udvalg

DS/S-316