DS/EN 14190:2014

Gipspladeprodukter fremstillet ved viderebehandling af gipsplader – Definitioner, krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard angiver egenskaberme og ydeevnen for produkter, som er blevet produceret ved genbearbejdede gipsplader fabrikeret i henhold til EN 520,EN 15283-1 og EN 15283-5.
Genbearbejdning kan omfatte udskæring, gennemhulning, kantprofilering, udsmykning og laminering med folier af andre materialer med henblik på funktionelle eller dekorative funktioner såvel som fastgjort tilbehør, inkl. støtte til fx skillevægge. En mere fuldstændig liste af genbearbejdningsprocesser er givet i Annex B.
Gipsplader der udsættes for genbearbejdningsprocesser, kan være anvendelige til yderligere formål,såsom til sænkede lofter til lydabsorption, gulvbelægning, selvdekorerende finish, lav-emmisons egenskab, fugtbeskyttelse og beskyttelse mod røntgenstråling.
Produktet er tilsigtet anvendelse i vægge, lofter og gulve, som kan være fastsat direkte på baggrunden, eller det kan anvendes i systemer hvor de indgår i forening med konstruktionen og danner opdelte og afbrudte underlag. Produktet tilbyder en lang række æstetiske løsninger for modulære og non-modulære design.
Denne standard anvendes ved følgende produkt ydeevnekarakteristika: brandbarhed, vanddampspermabilitet, stabilitet i loftselementer, bøjningsstyrke (brudstyrke), slagmodstandskraft, varmemodstandskraft.
Følgende ydeevnekarakteristika er forbundet med systemer der er forenet med produkter fra viderebehandling: trækstyrke, direkte luftbåren lyd isolering og akustisk absorption der måles efter de korresponderende europæiske prøvningsmetoder.


Antal sider: 36

Udgivet: 2014-08-14

Godkendelsesdato: 2014-08-08

Internationale relationer : EN 14190:2014 IDT

ICS: 01.040.91 - Byggematerialer og byggeri (ordliste) 91.100.10 - Cement. Gips. Kalk. Mørtel

Varenummer: M258064


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 241
  • CEN/TC 241/WG 3

Dansk udvalg

DS/D-007