DS/EN 14394 + A1:2008

Centralvarmekedler - Kedler med blæseluftbrændere - Nominel varmeeffekt, der ikke overstiger 10 MW og maksimal driftstemperatur på 110 °C


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU af 15. maj 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr EØS-relevant tekst

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard angiver krav og prøvningsmetoder for konstruktionen, fremstilling,
sikkerheden og det rationelle energiforbrug for standardvarmekedler og lavtemperatur kedler, fremstillet af stål og støbejern med blæseluftbrændere iht. relevant standard for brændere (for automatiske gasblæseluftbrændere, se EN 676 for forstøvningsoliebrændere, se EN 267) op til en nominel varmeeffekt på 10 MW. De fungerer, enten ved negativt tryk (undertryks fyret kedel) eller ved positivt tryk (overtryks fyret kedel) i forbrændingskammeret, i henhold til kedelfabrikanternes instruktioner.
Denne europæiske standard angiver krav for kedler med normal driftstemperatur mellem 100 °C og110 °C og en ""dual structure"":
- For kedler med den maximale sikkerhedstemperaturgrænse ikke overstiger 110 °C, Pressure Equipment Directive (PED) affordrer "" Sound Engineering Practice"",
- For kedler med den maksimale sikkerhedstemperaturgrænse overstiger 110 °C denne standard angiver krav til PED som nævnt i Anneks ZB
NOTE 1. Maksimalt tilladelig temperatur "TS " er defineret i PED og vejledning til denne.

Kedler i henhold til denne europæiske standard er fremstillet til centralvarmeinstallationer i hvilke varmebæreren er vand, og den maximalt tilladte driftstemperatur er op til 110 °C og den maximale sikkerhedstemperaturgrænse er 120 °C. Det maximale driftstryk er 10 bar.
Denne standard er ikke anvendelig til gaskedler med atmosfæriske brændere, kedler til fast brændsel, olie- og gasfyrede kondensationskedler, kedler med forstøvningsoliebrændere. For disse kedler er der yderligere krav.
For gasfyrede kedler til centralvarme, der er udstyret med kunstig træk-brændere med nominel varme out put der ikke overstiger 1000 kW, se prEN 303-7.
For skjoldkedler med nominel varme out put der overstiger 10 MW og en maksimal sikkerhedstemperatur-begrænser, der tillader over 120 °C, se EN 12953 serierne.
NOTE 2. Definitioner for centralvarmekedel og lavtemperatur kedel, se Direktiv 92/42/EEC.


Antal sider: 132

Udgivet: 2008-11-05

Godkendelsesdato: 2008-10-30

Internationale relationer : EN 14394:2005+A1:2008 IDT

ICS: 01.040.91 - Byggematerialer og byggeri (ordliste) 91.140.10 - Centralvarmeanlæg

Varenummer: M233146


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 57/WG 4

Dansk udvalg

DS/S-245