DS/EN 1504-2:2005

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse - Del 2: Systemer til overfladebeskyttelse af beton


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Dette dokument definerer krav til identifikation, ydeevne (inklusive holdbarhedskrav), sikkerhed og vurdering af overensstemmelse af produkter og systemer, der benyttes til overfladebeskyttelse af beton, til forøgelse af holdbarheden af beton og armerede betonkonstruktioner såvel som ny beton samt til vedligeholdelse og reparationsarbejde.


Antal sider: 96

Udgivet: 2006-01-05

Godkendelsesdato: 2005-10-12

Internationale relationer : EN 1504-2:2004 IDT

ICS: 01.040.91 - Byggematerialer og byggeri (ordliste) 91.080.40 - Betonkonstruktioner

Varenummer: M208260


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 104/SC 8/WG 1

Dansk udvalg

DS/S-328

Indgår i

  • DS-håndbog 134.3.3:2007
    Beton - Del 3.3: Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Produkter, kvalitetskontrol og udførelse

  • DS-håndbog 134.3.3:2020
    Beton – Del 3.3: Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner – Produkter, kvalitetskontrol og udførelse