DS/EN 15167-1:2006

Granuleret højovnsslagge til brug i beton, mørtel og injektionsmørtel - Del 1: Definitioner, specifikationer og overensstemmelseskriterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard angiver krav til kemiske og fysiske egenskaber såvel som procedurer for kvalitetskontrol af granuleret højovnsslag til brug som tye II tilslagmateriale i betonproduktion, i særdeleshed for in-situ og præfabriket konstruktionsbeton i overensstemmelse med EN 206-1.

Antal sider: 24

Udgivet: 2006-11-28

Godkendelsesdato: 2006-08-18

Internationale relationer : EN 15167-1:2006 IDT

ICS: 01.040.91 - Byggematerialer og byggeri (ordliste) 91.100.15 - Mineralske materialer og produkter

Varenummer: M202432


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 104/WG 15

Dansk udvalg

DS/S-328