DS/EN 15283-1 + A1:2009

Gipsplader med fiberforstærkning - Definitioner, krav og prøvningsmetoder - Del 1: Gipsplader med filtforstærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard angiver egenskaberne og ydeevnen for gipsplader med filt forstærkning til anvendelse i bygningskonstruktioner inklusive sekundære fabriksfremstillinger. Standarden inkluderer plader designet til enten direkte overflade dekoration eller pudsning.
Gipsplader med filt forstærkning er udvalgt til anvendelse mht til type, størrelse, tykkelse og kantprofiler. Pladerne kan fx anvendes til at give en tør beklædning af vægge, til fæstnede eller nedhængte lofter, til skillerum, eller som beklædning af bygningssøjler og bjælker. Anden anvendelse kan være til gulve, ventlation og røgkanaler, kabelbakker og omsluttende påsætninger.
Denne europæiske standard dækker følgende produkt ydeevneegenskaber: brandmodstand, vanddampgennemtrængelighed, bøjgningsstyrke og termisk modstandsevne.


Antal sider: 48

Udgivet: 2011-04-01

Godkendelsesdato: 2009-09-30

Internationale relationer : EN 15283-1:2008+A1:2009 IDT

ICS: 01.040.91 - Byggematerialer og byggeri (ordliste) 91.100.10 - Cement. Gips. Kalk. Mørtel

Varenummer: M242773


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 241/WG 3

Dansk udvalg

DS/D-007