DS/EN 15283-2 + A1:2009

Gipsplader med fiberforstærkning - Definitioner, krav og prøvningsmetoder - Del 2: Fibergipsplader


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard angiver egenskaberne og ydeevnen af fiberforstærkede gipsplader anvendt til bygningskonstruktion inklusive sekundær fabriksfremstilling. Standarden inkluderer plader designet til direkte påføring af overflade dekoration eller pudsning.
Fibergipsplader er udvalgt til anvendelse i forhold til deres type, størrelse, tykkelse eller kantprofil. Pladerne kan fx anvendes til forsyning af beklædning af vægge, til fæstnede og nedhængte lofter, til skillerum, eller som beklædning af bygningssøjler eller bjælker . Anden anvendelse kan være til gulve og omsluttende påsætninger.
Følgende ydeevneegenskaber er tilknyttet samlede systemer med fibergipsplader: forskydningsstyrke, brandmodstand, slagmodstand, direkte lydisolation, akustisk absorbering.
Hvis det kræves, skal tests være udført i henhold til de korresponderende europæiske prøvningsmetoder for samlede systemer simulerende de endelige brugsforhold.
Denne europæiske standard dækker også yderligere tekniske egenskaber, som er vigtige for anvendelse og godkendelse af produktet og referenceprøvninger for disse egenskaber.
Denne europæiske standard dækker ikke fibergipsplader, der har været genstand til nogen sekundær fabriksfremsstilling (fx isolerende kompositpaneler, plader med tynd laminering osv.)
Produkter dækket af EN 520 eller EN 13815 er ikke medtaget.


Antal sider: 48

Udgivet: 2011-04-01

Godkendelsesdato: 2009-09-30

Internationale relationer : EN 15283-2:2008+A1:2009 IDT

ICS: 01.040.91 - Byggematerialer og byggeri (ordliste) 91.100.10 - Cement. Gips. Kalk. Mørtel

Varenummer: M242774


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 241/WG 3

Dansk udvalg

DS/D-007