201 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

ASTM E631 - 15

Standard Terminology of Building Constructions


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 452,42

ASTM E2110 - 17

Standard Terminology for Exterior Insulation and Finish Systems (EIFS)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 276,48

ASTM E2265 - 17

Standard Terminology for Anchors and Fasteners in Concrete and Masonry


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 276,48

ASTM C11 - 18b

Standard Terminology Relating to Gypsum and Related Building Materials and Systems


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 314,18

ASTM D7712 - 18

Standard Terminology for Sampling and Analysis of Asbestos


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 314,18

ASTM E1749 - 18

Standard Terminology Relating to Rigid Wall Relocatable Shelters


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 314,18

ASTM C1180 - 19

Standard Terminology of Mortar and Grout for Unit Masonry


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 276,48

ASTM C168 - 19

Standard Terminology Relating to Thermal Insulation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 314,18

ASTM C294 - 19

Standard Descriptive Nomenclature for Constituents of Concrete Aggregates


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 351,88

ASTM C717 - 19

Standard Terminology of Building Seals and Sealants


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 351,88

ASTM E2114 - 19

Standard Terminology for Sustainability Relative to the Performance of Buildings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 314,18

ASTM C119 - 20

Standard Terminology Relating to Dimension Stone


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 314,18

ASTM D1079 - 20

Standard Terminology Relating to Roofing and Waterproofing


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 351,88

ASTM C1232 - 21

Standard Terminology for Masonry


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 314,18

ASTM C896 - 21

Standard Terminology Relating to Clay Products


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 276,48

ASTM E1480 - 92(2013)

Standard Terminology of Facility Management (Building-Related)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 314,18

DSF/prEN 13888-1 ( Forslag )

Fugemasser til keramiske fliser – Del 1: Krav, klassifikation, betegnelse, mærkning og etikettering


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 202,00

DSF/EN 13967:2012/FprA1:2016 ( Forslag )

Fleksible membraner til fugtisolering – Fugtisolerende plast- og gummimembraner, inklusive plast- og gummimembraner til kældertanke – Definitioner og karakteristika


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:

DSF/prEN 14487-1 ( Forslag )

Sprøjtebeton – Del 1: Definitioner, specifikationer og overensstemmelse


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 347,00

DSF/prEN 14511-1 ( Forslag )

Airconditionanlæg, væskekøleaggregater og varmepumper til rumopvarmning og -køling samt proceskøleaggregater med eldrevne kompressorer – Del 1: Termer og definitioner


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 202,00

DSF/ISO/FDIS 22496 ( Forslag )

Vinduer og døre – Terminologi


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 347,00

DS/INF 88:1993 ( Tilbagetrukket )

Ækvivalente begreber - Supplerende terminologier til Eurocodes


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/INF 88:1996 ( Tilbagetrukket )

Ækvivalente begreber. Supplerende terminologier til Eurocodes


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk/Fransk/Tysk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 235:2002 ( Tilbagetrukket )

Vægbeklædninger - Ordliste og symboler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 303-1:1999 ( Tilbagetrukket )

Centralvarmekedler. Part 1: Kedler med blæseluftbrændere. Terminologi, særlige krav, prøvning og mærkning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 303-1/A1:2003 ( Tilbagetrukket )

Centralvarmekedler - Del 1: Kedler med blæseluftbrændere - Terminologi, generelle krav, prøvning og mærkning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 303-5:1999 ( Tilbagetrukket )

Centralvarmekedler. Del 5: Centralvarmekedler til fast brændsel, manuelt eller automatisk fyrede med en nominel varmeeffekt på op til 300 kW. Terminologi, krav, prøvning og mærkning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS 349:1963 ( Tilbagetrukket )

Dørlåse. Nomenklatur


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS/HD 384.2 S1 + A1,2:1997# ( Tilbagetrukket )

International elektroteknisk ordliste. Kapitel 826: Elektriske installationer i bygninger


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/HD 384.2 S2:2003 ( Tilbagetrukket )

International elektroteknisk ordliste - Kapitel 826: Elektriske installationer i bygninger


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 459-1:2001 ( Tilbagetrukket )

Bygningskalk - Del 1: Definitioner, specifikationer og overensstemmelseskriterier


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 459-1:2010 ( Tilbagetrukket )

Bygningskalk - Del 1: Definitioner, specifikationer og overensstemmelseskriterier


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 459-1/AC:2002 ( Tilbagetrukket )

Bygningskalk - Del 1: Definitioner, specifikationer og overensstemmelseskriterier


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 520:2004 ( Tilbagetrukket )

Gipsplader - Definitioner, krav og prøvningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS 704:1998 ( Tilbagetrukket )

Belysning. Definitioner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 311,00

DS 704:1975 ( Tilbagetrukket )

Lysteknisk terminologi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 934-2:2003 ( Tilbagetrukket )

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Del 2: Betontilsætningsstoffer, overensstemmelse - Definitioner, krav, overensstemmelse, mærkning og påskrift


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 934-2:2009 ( Tilbagetrukket )

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Del 2: Betontilsætningsstoffer - Definitioner, krav, overensstemmelse, mærkning og etikettering


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 934-2/A1:2004 ( Tilbagetrukket )

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Betontilsætningsstoffer - Del 2: Definitioner, krav, overensstemmelse, mærkning og påskrift


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 934-2/A2:2006 ( Tilbagetrukket )

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Del 2: Betontilsætningsstoffer - Definitioner, krav, overensstemmelse, mærkning og påskrift


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 934-3:2004 ( Tilbagetrukket )

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Del 3: Tilslagsstoffer til mørtel til murværk - Definitioner, krav, overensstemmelse og mærkning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 934-3:2009 ( Tilbagetrukket )

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Del 3: Tilsætningsstoffer til mørtel til murværk - Definitioner, krav, overensstemmelse og mærkning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 934-3/AC:2005 ( Tilbagetrukket )

Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Del 3: Tilslagsstoffer til mørtel til murværk - Definitioner, krav, overensstemmelse og mærkning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS 1005:1958 ( Tilbagetrukket )

Vinduer af træ. Terminologi og målbenævnelser


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS 1107:1978 ( Tilbagetrukket )

Trapper. Terminologi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 1304+A1:2000 ( Tilbagetrukket )

Tegltagsten til overlappende lægning - Produktdefinitioner og -specifikationer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1304:2005 ( Tilbagetrukket )

Tegltagsten og fittings - Produktdefinitioner og specifikationer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 1322+A1:1998 ( Tilbagetrukket )

Klæbestoffer til keramiske fliser. Definitioner og terminologi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1322+A1:2000 ( Tilbagetrukket )

Klæbestoffer til keramiske fliser - Definitioner og terminologi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1504-9:2009 ( Tilbagetrukket )

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Definitioner, krav, kvalitetskontrol og overensstemmelsesvurdering - Del 9: Generelle principper for brugen af produkter og systemer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ENV 1504-9:2002 ( Tilbagetrukket )

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Definitioner, krav, kvalitetskontrol og overensstemmelsesvurdering - Del 9: Generelle principper for brugen af produkterne og systemerne


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1504-10:2006 ( Tilbagetrukket )

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Definitioner - Krav - Kvalitetskontrol og evaluering af overensstemmelse - Del 10: Anvendelse af produkter og systemer samt kvalitetskontrol af udført arbejde


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 1504-10:2004 ( Tilbagetrukket )

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Definitioner - Krav - Kvalitetskontrol og evaluering af overensstemmelse - Del 10: Anvendelse af produkter og systemer samt kvalitetskontrol af udført arbejde


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1504-10/AC:2005 ( Tilbagetrukket )

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Definitioner - Krav - Kvalitetskontrol og evaluering af overensstemmelse - Del 10: Anvendelse af produkter og systemer samt kvalitetskontrol af udført arbejde


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 6927:1993 ( Tilbagetrukket )

Samlinger i byggeriet. Fugemasser. Ordliste


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN ISO 7345:1997 ( Tilbagetrukket )

Termisk isolering. Fysiske størrelser og definitioner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 8930:1993 ( Tilbagetrukket )

Generelle principper for konstruktioners pålidelighed. Liste over ækvivalente begreber.


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk/Fransk/Tysk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 9229:2007 ( Tilbagetrukket )

Termisk isolering - Terminologi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 9346:1997 ( Tilbagetrukket )

Termisk isolering. Massetransport. Fysiske størrelser og definitioner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12216:2002 ( Tilbagetrukket )

Skodder, udvendige og indvendige rullegardiner, persienner og markiser - Terminologi, ordliste og definitioner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 12440:2000 ( Tilbagetrukket )

Natursten - Betegnelseskriterier


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 12440:2008 ( Tilbagetrukket )

Natursten - Betegnelseskriterier


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 12519:2004 ( Tilbagetrukket )

Vinduer og døre - Terminologi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 12597:2001 ( Tilbagetrukket )

Bitumen og bituminøse bindemidler - Terminologi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12665:2002 ( Tilbagetrukket )

Lys og belysning - Grundlæggende begreber og kriterier til specificering af krav til belysning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12665:2011 ( Tilbagetrukket )

Lys og belysning - Grundlæggende begreber og kriterier til beskrivelse af krav til belysning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 12670:2002 ( Tilbagetrukket )

Natursten - Terminologi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN/CR 12792:1998 ( Tilbagetrukket )

Ventilation i bygninger. Symboler og terminologi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 12859:2001 ( Tilbagetrukket )

Gipsblokke - Definitioner, krav og prøvningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 12859:2008 ( Tilbagetrukket )

Gipsblokke - Definitioner, krav og prøvningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12859/A1:2004 ( Tilbagetrukket )

Gipsblokke - Definitioner, krav og prøvningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 13279-1:2005 ( Tilbagetrukket )

Gipsbaserede bindemidler og gipspuds - Del 1: Definitioner og krav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 13707:2004 ( Tilbagetrukket )

Fleksible membraner til fugtisolering - Tagpap - Definitioner og karakteristika


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 13707 + A2:2009 ( Tilbagetrukket )

Fleksible membraner til fugtisolering - Forstærket tagpap - Definitioner og karakteristika


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 13707/A1:2007 ( Tilbagetrukket )

Fleksible membraner til fugtisolering - Forstærket tagpap - Definitioner og karakteristika


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 13859-1:2005 ( Tilbagetrukket )

Fleksible membraner til fugtisolering - Definitioner og karakteristika for vindspærre - Del 1: Underlag til diskontinuerlig tagdækning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13859-1 + A1:2008 ( Tilbagetrukket )

Fleksible membraner til fugtisolering - Definitioner og karakteristika for underlag - Del 1: Underlag til diskontinuerlig tagdækning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13859-2:2005 ( Tilbagetrukket )

Fleksible membraner til fugtisolering - Definitioner og karakteristika af vindspærre - Del 2: Vindspærre til vægge


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13859-2 + A1:2008 ( Tilbagetrukket )

Fleksible membraner til fugtisolering - Definitioner og karakteristika for underlag - Del 2: Vindspærre til vægge


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog: