2075 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/ISO 2041:2018

Mekanisk vibration og chok samt tilstandsovervågning – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 2076:2013

Textiler - Syntetiske fibre - Generiske navne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 2080:2009

Metalliske og andre uorganiske belægninger - Overfladebehandling, metalliske og andre uorganiske belægninger - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/R 2152:1979

Håndtering af gods. Truck. Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 2331:1976

Håndtering af gods. Truck. Terminologi. Klogafler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 2336:1987

Solvarmeteknik. Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk/Svensk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 2806:1995

Numerisk styring af maskiner. Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 3252:2019

Pulvermetallurgi – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 3252:2019

Pulvermetallurgi – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 3457:2008

Jordflytningsmaskiner - Beskyttelsesindretninger - Definitioner og krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 3493:2014

Vanilje - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 3534-1:2007

Statistik - Ordliste og symboler - Generelle statistiske termer og termer for sandsynlighedsteori


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ISO 3534-2:2007

Statistik - ordliste og symboler - Del 2: Anvendt statistik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/ISO 3534-3:2013

Statistik - Ordliste og symboler - Del 3: Forsøgsplanlægning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ISO 3534-4:2014

Statistik - Ordliste og symboler - Del 4: Stikprøveundersøgelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 3715-1:2004

Skibs- og marineteknologi - Fremdrivningsanlæg - Del 1: Ordliste i forbindelse med drivskruers geometri


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 3715-2:2004

Skibs- og marineteknologi - Fremdrivningsanlæg - Del 2: Ordliste for drivskrueanlæg med indstillelig stigning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 3828:2008

Skibsbyggeri og marine konstruktioner - Dæksmaskineri - Terminologi og symboler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 4006:1994

Måling af væskestrøm i lukkede kanaler. Terminologi og symboler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 4007:2018

Personlige værnemidler – Øjen- og ansigtsværn – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 4063:2011

Svejsning og tilsvarende processer - Nomenklatur og referencenumre for processer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk/Tysk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 4135:2003

Anæstesi- og respirationsudstyr - Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk/Fransk/Tysk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/ISO 4225:2020

Luftundersøgelse – Generelle aspekter – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 4287:1998

Geometriske produktspecifikationer (GPS). Overfladebeskaffenhed. Profilmetode. Termer, definitioner og overfladebeskaffenhedsparametre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 4287/A1:2009

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Overfladebeskaffenhed - Profilmetode - Termer, definitioner og overfladebeskaffenhedsparametre - Tillæg 1: Peak count number


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 4287/Corr. 1:2007

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Overfladebeskaffenhed - Profilmetode - Termer, definitioner og overfladebeskaffenhedsparametre


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 4287/Corr. 2:2007

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Overfladebeskaffenhed - Profilmetode - Termer, definitioner og overfladebeskaffenhedsparametre


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 4618:2014

Malinger og lakker - Termer og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 4880:2003

Textil og textilprodukter - Brandtekniske egenskaber - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 4885:2018

Jernholdige materialer – Varmebehandling – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 4921:2002

Strikning - Grundlæggende begreber - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS 5004.691:1982

Elektroteknisk ordliste. Kapitel 691 - Tariffer for elektricitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 5127:2017

Information og dokumentation – Grundlag og vokabular


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.365,00

DS/ISO 5408:2009

Gevind - Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 5492:2009

Sensorisk analyse - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Russisk
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN ISO 5492:2009/A1:2017

Sensorisk analyse - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 5526:2013

Korn, bælgfrugter og andet korn til konsum - Nomenklatur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 5527:2015

Korn - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN ISO 5577:2017

Ikke-destruktiv prøvning – Ultralydprøvning – Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 5593:2019

Rulningslejer – Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk/Russisk
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.520,00

DS/ISO 5681:2020

Plantebeskyttelsesudstyr – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 5702:1984

Jordbrug. Høstmaskiner. Mejetærskerhoveddele. Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 6041:1984

Jordbrug. Svinestalde. Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ISO 6107:2021

Vandundersøgelse – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 6165:2012

Jordflytningsmaskiner - Grundtyper - Identificering, begreber og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 6552:1981

Vandudladere. Definitioner af tekniske begreber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ISO 6590/1:1984

Emballage. Sække. Terminologi og typer. Del 1: Papirsække


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 6590/2:1987

Emballage. Sække. Terminologi og typer. Del 2: Plastsække


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 6707-1:2020

Bygge- og anlægsarbejder – Anvendt terminologi – Del 1: Generelle termer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/ISO 6707-2:2017

Bygge- og anlægsarbejder – Anvendt terminologi – Del 2: Kontrakt- og kommunikationstermer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 6707-3:2017

Bygge- og anlægsarbejder – Anvendt terminologi – Del 3: Bæredygtighedstermer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 6707-4:2021

Bygge- og anlægsarbejder – Anvendt terminologi – Del 4: Facilitymanagementtermer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 6927:2012 (Gældende til og med: 31-10-2021)

Bygninger og byggearbejder - Fugemasser - Ordliste


Status:
Gældende til og med: 31-10-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 6927:2021

Fugemasser til bygge- og anlægsarbejder – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 6927:2021

Fugemasser til bygge- og anlægsarbejder – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 6938:2014

Textiler - Naturfibre - Generiske navne og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 7078:2020

Bygninger og byggearbejder – Fremgangsmåde ved afsætning, kontrolmåling og besigtigelse – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 7088:2005

Fiskemel - Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 7176-26:2007

Kørestole - Del 26: Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 7369:2020

Rør – Slanger og slangeenheder af metal – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 7369:2020

Rør – Slanger og slangeenheder af metal – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 7637-1:2015

Vejkøretøjer - Elektriske forstyrrelser fra ledning og kobling - Del 1: Definitioner og generelle overvejelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 7998:2005

Øjenoptik - Brillestel - Ordliste og liste over ækvivalente termer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Russisk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 8000-8:2015

Datakvalitet - Del 8: Informations- og datakvalitet: Begreber og måling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 8044:2020

Korrosion af metaller og legeringer – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 8044:2020

Korrosion af metaller og legeringer – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 8062-1:2007

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Dimensionstolerancer og geometriske tolerancer for formede emner - Del 1: Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 8130-14:2019

Pulvermaling – Del 14: Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 8130-14:2019

Pulvermaling – Del 14: Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 8229:2011

Drift og bade i relation til renserimaskiner - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 311,00