DS-håndbog 112.3:2022

DS-håndbog 112.3:2022)

Teknisk produktdokumentation – Maskintegning – Del 3: Specifikke tegningsangivelser


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 2.995,00

Beskrivelse

Teknisk kommunikation ved hjælp af tegninger intensiveres på internationalt plan, og standarder for teknisk produktdokumentation spiller en stadig større rolle for industrien, ikke mindst i forbindelse med outsourcing.
”Teknisk produktdokumentation – Maskintegning” er en serie af bøger i 3 dele, som indeholder standarderne for bl.a. dokumentation, terminologi, disposition af tegningsarket, almene tegneregler samt specifikke tegningsangivelser. Bøgernes brede indhold gør, at de er egnede for både industrien, rådgivere og tekniske uddannelsessteder. Standarder for mål- og tolerancesætning er ikke med i bøgerne, men findes i DS-håndbog 114-serien, Geometriske produktspecifikationer (GPS).
”Del 3: Specifikke tegningsangivelser” er en samling af standarder for generelle tegningsangivelser og maskinelementer.
I denne bog er alle standarder på engelsk, bortset fra følgende 3, der er oversat til dansk:
- DS/EN ISO 2553:2019
- DS/EN ISO 5261:1999
- DS/EN ISO 5845-1:1999.


Antal sider: 632

Udgivet: 2022-01-03

Godkendelsesdato: 2021-12-08

Internationale relationer :

ICS: 01.100.20 - Maskintegning

Varenummer: M356661


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/E-MH