DS/INF 222-1:2017 ( Tilbagetrukket )

Udbud og indkøb – Referencer til standarder ved udbud – Del 1: Generelt


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

Beskrivelse

Denne DS-information beskriver anvendelse af standarder ved udbud af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder,
der udbydes efter udbudsloven.
Dokumentet uddyber krav til, hvordan man kan henvise til standarder ved udarbejdelse af de tekniske specifikationer,
og hvad der skal forstås ved de standarder der henvises til i udbudslovens § 41 stk. 1 nr. 2.
Dokumentet vil kort berøre relationen til § 43 om anvendelse af standarder, § 47 om testrapporter fra overensstemmelsesvurderingsorganer
samt § 48 om anden passende dokumentation.
Dokumentet vejleder indenfor udbudsområdet, når der bliver henvist til standarder i en eller flere dele af udbudsprocessen.
Hvordan der henvises korrekt til standarder er også relevant ved indkøb under udbudslovens tærskelværdi.

Antal sider: 25

Udgivet: 2017-02-09

Godkendelsesdato: 2017-01-20

Tilbagetrækningsdato: 2019-10-31

Internationale relationer :

ICS: 03.080.01 - Serviceydelser. Generelt

Varenummer: M313904