117 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/ISO Guide 73:2009

Risikoledelse - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Pris fra:
kr. 454,00

DS-håndbog 175:2013

DS-håndbog 175:2013

CSR - godt begyndt. Guide til implementering af CSR for små og mellemstore virksomheder


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 395,00

DS-håndbog 178:2014

DS-håndbog 178:2014

Asset management – sådan opfyldes de tekniske krav i ISO 55001. En introduktion til styring af store systemer


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 595,00

DS 3001:2009

Organisatorisk robusthed - Ledelsessystem for sikkerhed, beredskab og forretningsvidereførelse - Krav og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 10377:2013

Forbrugerproduktsikkerhed - Vejledning til leverandører


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 10393:2013

Tilbagekaldelse af forbrugerprodukter - Vejledning til leverandører


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 11354-1:2011

Avancerede automationsteknologier og deres anvendelser - Krav ved etablering af fremstillingsvirksomheders interoperabilitet - Del 1: Rammemodel for virksomheders interoperabilitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN/TR 13833:2004

Klassificering af entreprenørvirksomheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 840,00

DS/EN 16646:2015

Vedligehold - Vedligehold inden for styring af fysiske aktiver


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CWA 16649:2013

Risikoledelse i forbindelse med nye teknologier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN 16991:2018

Rammer for risikobaseret inspektion (RBIF)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN/TS 17091:2018

Kriseledelse – Vejledning i strategisk opdyrkelse af parathed og håndtering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CWA 17185:2017

Metodik til måling og forbedring af ressourceeffektiviteten af ressourceintensive processer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/CEN/TS 17385:2019

Metode til tilstandsevaluering af fast ejendom


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 20121:2012

Ledelsessystemer for bæredygtige events - Krav og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 20700:2018

Vejledning til konsulentvirksomheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 21503:2017

Projekt-, program- og porteføljeledelse – Vejledning i programledelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 21504:2015

Projekt-, program- og porteføljeledelse - Vejledning i porteføljeledelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 22300:2018

Sikkerhed og robusthed – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 22301:2019

Sikkerhed og robusthed – Ledelsessystemer til forretningskontinuitet – Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 22301:2019

Sikkerhed og robusthed – Ledelsessystemer til forretningskontinuitet – Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 22311:2014

Samfundsmæssig sikkerhed - Videoovervågning - Eksportinteroperabilitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 22313:2014

Ledelsessystemer - Videreførelse af virksomhedsdrift - Vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 22315:2018

Samfundssikkerhed – Masseevakuering – Vejledning om planlægning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 22316:2017

Organisatorisk robusthed – Principper og karaktertræk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 22320:2018

Sikkerhed og robusthed – Beredskabsledelse – Vejledning i håndtering af hændelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 22322:2015

Samfundssikkerhed - Beredskabsledelse - Retningslinjer for varsling af offentligheden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 22324:2015

Samfundssikkerhed - Beredskabsledelse - Retningslinjer for farvekodede alarmer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 22326:2018

Organisatorisk robusthed – Beredskabsledelse – Vejledning i overvågning af faciliteter rummende identificerede farer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 22327:2018

Organisatorisk robusthed – Beredskabsledelse – Vejledning om implementering af et samfundsbaseret varslingssystem til tidlig varsling af jordskred


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO/TS 22330:2018

Sikkerhed og robusthed – Ledelsessystemer til forretningskontinuitet – Vejledning i omsorgsbevidst kontinuitetsledelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 22380:2018

Sikkerhed og robusthed – Tillid til produkter og dokumenter, herunder deres autenticitet og integritet – Generelle principper angående risiko for produktsvindel og passende modforanstaltninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 22381:2018

Sikkerhed og robusthed – Tillid til produkter og dokumenter, herunder deres autenticitet og integritet – Vejledning om interoperable systemer til objektidentifikation og tilhørende autentificering til hindring af forfalskning og ulovlig handel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 22382:2018

Sikkerhed og robusthed – Tillid til produkter og dokumenter, herunder deres autenticitet og integritet – Retningslinjer for punktafgiftsstemplers indhold, sikkerhed og udstedelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 22395:2018

Sikkerhed og robusthed – Samfundsmæssig robusthed – Vejledning om hjælp til udsatte mennesker i nødsituationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 22396:2020

Samfundsmæssig robusthed – Vejledning om informationsudveksling mellem organisationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 22397:2018

Samfundssikkerhed – Vejledning om indgåelse af partneringaftaler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 22398:2013

Samfundsmæssig sikkerhed - Vejledning for beredskabsøvelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 26000:2010

Vejledning i samfundsmæssigt ansvar


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 780,00

DS/ISO 31000:2018

Risikoledelse – Vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN IEC 31010:2019

Risikoledelse – Teknikker til risikovurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/ISO 37001:2016

Ledelsessystemer vedrørende antikorruption – Krav og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 45503:1999

Attesteringsstandard for bedømmelse af forsyningsvirksomheders udbudsprocedurer inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS 49001:2011

DS 49001:2011

Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar - Kravbeskrivelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 847,00

DS 49001 E:2012

Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar - Kravbeskrivelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS 49001 Tysk:2011

Managementsystem für gesellschaftliche Verantwortung – Anforderungsbeschreibung


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DE
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 55000:2014

Styring af aktiver (asset management) - Overblik, principper og terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 55001:2014

Styring af aktiver (asset management) - Ledelsessystemer - Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 55002:2018

Asset management – Ledelsessystemer – Vejledning i anvendelse af ISO 55001


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO/TS 55010:2019

Styring af aktiver (asset management) – Vejledning om afstemning af finansielle og ikke-finansielle funktioner inden for asset management


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 56002:2019

Innovationsledelse – Innovationsledelsessystemer – Vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 56003:2019

Innovationsledelse – Værktøjer og metoder til innovationspartnerskaber – Vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO/TR 56004:2019

Vurdering af innovationsledelse – Vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 62198:2014

Risikoledelse af projekter - Anvendelsesvejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

ISO 19600:2014

Compliance management systems -- Guidelines


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 964,36

ISO 20700:2017

Guidelines for management consultancy services


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 964,36

ISO 22301:2019

Security and resilience – Business continuity management systems – Requirements


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN

ISO 22313:2020

Security and resilience – Business continuity management systems – Guidance on the use of ISO 22301


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN

ISO 22319:2017

Security and resilience -- Community resilience -- Guidelines for planning the involvement of spontaneous volunteers


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 614,95

ISO 22325:2016

Security and resilience -- Emergency management -- Guidelines for capability assessment


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 405,31

ISO 25639-1:2008

Exhibitions, shows, fairs and conventions -- Part 1: Vocabulary


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 614,95

ISO 25639-2:2008

Exhibitions, shows, fairs and conventions -- Part 2: Measurement procedures for statistical purposes


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 265,55

ISO/TR 31004:2013

Risk management - Guidance for the implementation of ISO 31000


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.104,12

ISO 44001:2017

Collaborative business relationship management systems -- Requirements and framework


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.243,88

ISO 44002:2019

Collaborative business relationship management systems – Guidelines on the implementation of ISO 44001


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.243,88

ISO 55002:2018

Asset management -- Management systems -- Guidelines for the application of ISO 55001


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.243,88

IEC 31010:2019

Risk management -- Risk assessment techniques


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.383,64

ASTM E2204 - 15

Standard Guide for Summarizing the Economic Impacts of Building-Related Projects


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 344,85

ASTM E2279 - 15

Standard Practice for Establishing the Guiding Principles of Property Asset Management


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 270,47

ASTM E2506 - 15

Standard Guide for Developing a Cost-Effective Risk Mitigation Plan for New and Existing Constructed Facilities


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 344,85

ASTM E1804 - 16

Standard Practice for Performing and Reporting Cost Analysis During the Design Phase of a Project


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 270,47

ASTM E2811 - 17

Standard Practice for Management of Low Risk Property (LRP)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 277,23

ASTM E2812 - 17

Standard Practice for Uniform Data Management in Asset Management Records Systems


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 270,47