151 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN ISO 9000:2015

Kvalitetsledelsessystemer - Grundprincipper og ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9001:2015

Kvalitetsledelsessystemer - Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/ISO/TS 9002:2016

Kvalitetsledelsessystemer – Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2015


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN ISO 9004:2018

Kvalitetsledelse – Kvaliteten i en organisation – Vejledning i opnåelse af vedvarende succes


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 9100:2018

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 9101:2018

Kvalitetsledelsessystemer – Auditkrav for luftfarts-, rum- og forsvarsorganisationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 9102:2015

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 9103:2015

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 9104-001:2013

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 9104-002:2016

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 9104-003:2010

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 9110:2018

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 9115:2018

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 9120:2018

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 9131:2016

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 9132:2017

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 9133:2018

flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 9137:2012

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 10005:2018

Kvalitetsledelse – Vejledning om kvalitetsplaner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 10006:2017

Kvalitetsledelse – Vejledning om kvalitetsledelse af projekter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 10007:2017

Kvalitetsledelsessystemer – Vejledning for konfigurationsstyring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 10012:2003

Styring af målesystemer - Krav til måleprocesser og måleudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 350,00

DS/EN ISO 13485:2016

Medicinsk udstyr - Kvalitetsledelsessystemer - Krav angående opfyldelse af lovmæssige formål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 13485:2016/AC:2018

Medicinsk udstyr – Kvalitetsledelsessystemer – Krav angående opfyldelse af lovmæssige formål


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 14001:2015

Miljøledelsessystemer - Krav og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/ISO 14002-1:2019

Miljøledelsessystemer – Vejledning for brug af ISO 14001 til at behandle miljømæssige aspekter og forhold inden for et miljømæssigt emneområde – Del 1: Generelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 14004:2016

Miljøledelsessystemer - Generelle retningslinjer for implementering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 14006:2020

Miljøledelsessystemer – Vejledning i indarbejdelse af ecodesign


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 14006:2020

Miljøledelsessystemer – Vejledning i indarbejdelse af ecodesign


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 15224:2016

Kvalitetsledelsessystemer – EN ISO 9001:2015 med henblik på sundhedssektoren


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 15267-2:2009

Luftkvalitet - Certificering af automatiske målesystemer - Del 2: Indledende vurdering af AMS-fabrikanters kvalitetsledelsessystem og overvågning af fabrikationsprocessen efter certificering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 15378:2017

Primær emballage til medicinske produkter – Særlige krav til anvendelse af ISO 9001:2015 med reference til god fremstillingspraksis (GMP)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 15399:2018

Gasinfrastruktur – Sikkerhedsledelsessystemer for gasnet med maksimalt driftstryk op til og inklusive 16 bar


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 16348:2013

Gasinfrastruktur - Sikkerhedsledelsessystemer (SMS) for infrastruktur for gastransport og integritetsledelsessystemer (PIMS) for gastransportrør - Funktionskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 16495:2019

Lufttrafikstyring – Informationssikkerhed for organisationer inden for den civile luftfartssektor


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN/TS 16555-1:2013

Innovationsledelse - Del 1: Innovationsledelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TR 17223:2018

Vejledning om forholdet mellem EN ISO 13485:2016 (Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes) og europæisk forordning for medicinsk udstyr samt forordning for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO 18091:2019

Kvalitetsledelsessystemer – Vejledning i anvendelse af ISO 9001 i lokaladministrationen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 19011:2018

Vejledning i auditering af ledelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS/ISO 21401:2018

Turisme og tilknyttede serviceydelser – Bæredygtigt ledelsessystem til indlogeringsvirksomheder – Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 22000:2018

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed – Krav til organisationer i fødevarekæden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/ISO/TS 22163:2017

Jernbaner – Kvalitetsledelsessystemer – Krav til ledelsessystemer i jernbaneorganisationer: ISO 9001:2015 og særlige krav forbundet med anvendelse inden for jernbanesektoren


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO 22301:2019

Sikkerhed og robusthed – Ledelsessystemer til forretningskontinuitet – Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 22301:2019

Sikkerhed og robusthed – Ledelsessystemer til forretningskontinuitet – Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 22313:2020

Sikkerhed og robusthed – Ledelsessystemer til forretningskontinuitet – Vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 22313:2020

Sikkerhed og robusthed – Ledelsessystemer til forretningskontinuitet – Vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/TS 22330:2018

Sikkerhed og robusthed – Ledelsessystemer til forretningskontinuitet – Vejledning i omsorgsbevidst kontinuitetsledelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/IEC 27000:2018

Informationsteknologi – Sikkerhedsteknikker – Ledelsessystemer for informationssikkerhed – Oversigt og ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO/IEC 27001:2017

Informationsteknologi – Sikkerhedsteknikker – Ledelsessystemer for informationssikkerhed – Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO/IEC 27002:2017

Informationsteknologi – Sikkerhedsteknikker – Regelsæt for styring af informationssikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.075,00

DS/ISO/IEC 27003:2017

Informationsteknologi – Sikkerhedsteknikker – Ledelsessystemer for informationssikkerhed – Vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/IEC 27004:2016

Informationsteknologi – Sikkerhedsteknikker – Informationssikkerhedsledelse – Monitorering, måling, analyse og evaluering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/IEC 27005:2018

Informationsteknologi – Sikkerhedsteknikker – Risikoledelse i tilknytning til informationssikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/IEC TS 27008:2019

Informationsteknologi – Sikkerhedsteknikker – Retningslinjer for vurdering af informationssikkerhedsstyring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ISO/IEC 27011:2016

Informationsteknologi – Sikkerhedsteknikker – Anbefalinger til telekommunikationsorganisationer om implementering af informationssikkerhedsforanstaltninger baseret på ISO/IEC 27002


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/IEC 27011:2016/Cor 1:2018

Informationsteknologi – Sikkerhedsteknikker – Anbefalinger til telekommunikationsorganisationer om implementering af informationssikkerhedsforanstaltninger baseret på ISO/IEC 27002


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO/IEC 27019:2017

Informationsteknologi – Sikkerhedsteknikker – Informationssikkerhedskontrol for energiforsyningsindustrien


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO/IEC 27019:2020

Informationsteknologi – Sikkerhedsteknikker – Informationssikkerhedskontrol for energiforsyningsindustrien


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/IEC 27021:2017

Informationsteknologi – Sikkerhedsteknikker – Kompetencekrav til fagligt personale vedrørende ledelsessystemer for informationssikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 29001:2020

Petrokemisk industri og olie- og naturgasindustri – Sektorspecifikke kvalitetsledelsessystemer – Krav til produkt- og serviceorganisationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 29001:2020

Petrokemisk industri og olie- og naturgasindustri – Sektorspecifikke kvalitetsledelsessystemer – Krav til produkt- og serviceorganisationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 34101-1:2019

Bæredygtig og sporbar kakao – Del 1: Krav til ledelsessystemer for bæredygtig dyrkning af kakao


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 35001:2019

Ledelsessystem vedrørende biorisici i laboratorier og andre lignende organisationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 41001:2018

Facilitymanagement – Ledelsessystemer – Krav med vejledning i brug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 46001:2019

Styringssystemer til varetagelse af vandeffektivitet – Krav og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 50001:2018

Energiledelsessystem – Krav med vejledning til brug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 847,00