594 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/ISO Guide 73:2009

Risikoledelse - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Pris fra:
kr. 454,00

DS-håndbog 175:2013

DS-håndbog 175:2013

CSR - godt begyndt. Guide til implementering af CSR for små og mellemstore virksomheder


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 395,00

DS-håndbog 178:2014

DS-håndbog 178:2014

Asset management – sådan opfyldes de tekniske krav i ISO 55001. En introduktion til styring af store systemer


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 595,00

DS/ETSI EN 301 549 V3.1.1:2019

Tilgængelighedskrav til IKT-produkter og -tjenester


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.075,00

DS 980:1960

Terminologi vedrørende produktionsstyring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS 981:1960

Terminologi vedrørende arbejdsstudier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1325:2014

Værdiledelse - Ordliste - Termer og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1591-4:2013

Flanger og flangesamlinger -Del 4: Kvalificering af personale til udførelse af boltede samlinger i trykbærende systemer til kritisk drift


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS 3001:2009

Organisatorisk robusthed - Ledelsessystem for sikkerhed, beredskab og forretningsvidereførelse - Krav og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 8586:2014

Sensorisk analyse - Generelle retningslinjer for udvælgelse, uddannelse og overvågning af udvalgte vurderingspersoner og vurderingspersoner med ekspertise inden for sensorisk analyse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 9000:2015

Kvalitetsledelsessystemer - Grundprincipper og ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9001:2015

Kvalitetsledelsessystemer - Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/ISO/TS 9002:2016

Kvalitetsledelsessystemer – Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2015


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN ISO 9004:2018

Kvalitetsledelse – Kvaliteten i en organisation – Vejledning i opnåelse af vedvarende succes


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 9100:2018

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 9101:2018

Kvalitetsledelsessystemer – Auditkrav for luftfarts-, rum- og forsvarsorganisationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 9102:2015

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 9103:2015

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 9104-001:2013

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 9104-002:2016

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 9104-003:2010

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 9110:2018

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 9115:2018

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 9120:2018

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 9131:2016

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 9132:2017

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 9133:2018

flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 9137:2012

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 9712:2013

Ikke-destruktiv prøvning - Kvalificering og certificering af NDT-personale


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/ISO 10005:2018

Kvalitetsledelse – Vejledning om kvalitetsplaner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 10006:2017

Kvalitetsledelse – Vejledning om kvalitetsledelse af projekter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 10007:2017

Kvalitetsledelsessystemer – Vejledning for konfigurationsstyring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 10012:2003

Styring af målesystemer - Krav til måleprocesser og måleudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 350,00

DS/ISO 10015:2019

Kvalitetsledelse – Vejledning i kompetenceledelse og udvikling af medarbejdere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 10018:2012

Kvalitetsledelse - Personers involvering og kompetencer - Vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 10019:2005

Vejledning i valg af kvalitetsstyringskonsulenter og anvendelse af deres tjenester


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 10377:2013

Forbrugerproduktsikkerhed - Vejledning til leverandører


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 10393:2013

Tilbagekaldelse af forbrugerprodukter - Vejledning til leverandører


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 10667-1:2012

Levering af vurderingsydelser - Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge - Del 1: Krav til klienten


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 10667-2:2012

Levering af vurderingsydelser - Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge - Del 2: Krav til leverandører af vurderingsydelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 11354-1:2011

Avancerede automationsteknologier og deres anvendelser - Krav ved etablering af fremstillingsvirksomheders interoperabilitet - Del 1: Rammemodel for virksomheders interoperabilitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 12507:2005

Transportservice - Vejledning til anvendelse af EN ISO 9001:2000 inden for godstransport på vej og jernbane, opbevaring og distribution


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12973:2020

Værdiledelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 13067:2012

Personale til plastsvejsning - Kvalificering af svejsere - Svejste samlinger i termoplast


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN/CR 13156:1998

Faglige profiler til praktikere inden for logistik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 13485:2016

Medicinsk udstyr - Kvalitetsledelsessystemer - Krav angående opfyldelse af lovmæssige formål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 13485:2016/AC:2018

Medicinsk udstyr – Kvalitetsledelsessystemer – Krav angående opfyldelse af lovmæssige formål


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN ISO 13585:2012

Hårdlodning - Kvalificering af loddere og opstillere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/CEN/TR 13833:2004

Klassificering af entreprenørvirksomheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 840,00

DS/CEN/CR 13908:2000

Logistik - Ydelsesmålinger - Krav og målemetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 13970:2012

Fritidsdykkerservice - Krav til snorkel/dykkerledere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 14001:2015

Miljøledelsessystemer - Krav og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/ISO 14002-1:2019

Miljøledelsessystemer – Vejledning for brug af ISO 14001 til at behandle miljømæssige aspekter og forhold inden for et miljømæssigt emneområde – Del 1: Generelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 14004:2016

Miljøledelsessystemer - Generelle retningslinjer for implementering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 14006:2020

Miljøledelsessystemer – Vejledning i indarbejdelse af ecodesign


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 14006:2020

Miljøledelsessystemer – Vejledning i indarbejdelse af ecodesign


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 14732:2013

Svejsepersonale - Kvalificering af svejseoperatører og svejseopstillere til mekaniseret og automatiseret svejsning af metalliske materialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 14892:2005

Transportservice - Citylogistik - Vejledning til begrænsninger i adgangen til byområder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 14943:2006

Transport - Logistik - Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN 15224:2016

Kvalitetsledelsessystemer – EN ISO 9001:2015 med henblik på sundhedssektoren


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 15267-2:2009

Luftkvalitet - Certificering af automatiske målesystemer - Del 2: Indledende vurdering af AMS-fabrikanters kvalitetsledelsessystem og overvågning af fabrikationsprocessen efter certificering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 15341:2019

Vedligehold – KPI'er for vedligehold (Key Performance Indicators)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN/TR 15367-1:2020

Olieprodukter – Vejledning i god håndtering – Del 1: Dieselbrændstof til biler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TR 15367-2:2007

Olieprodukter - Vejledning i god renholdning - Del 2: Motorbenzin til biler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/TR 15367-3:2009

Olieprodukter - Vejledning i god håndtering - Del 3: Forebyggelse af krydsforurening


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 15378:2017

Primær emballage til medicinske produkter – Særlige krav til anvendelse af ISO 9001:2015 med reference til god fremstillingspraksis (GMP)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 15399:2018

Gasinfrastruktur – Sikkerhedsledelsessystemer for gasnet med maksimalt driftstryk op til og inklusive 16 bar


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 15565:2008

Turistservice - Krav til uddannelses- og kvalificeringsprogrammer for professionelle turistguider


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 15628:2014

Vedligehold – Kvalifikation af vedligeholdspersonale


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog: