63 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS-håndbog 168:2020

DS-håndbog 168:2020

Vedligehold – Standarder for vedligehold


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 1.995,00

DS/EN 60300-1:2003

Pålidelighedsstyring - Del 1: Pålidelighedsstyringssystem


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 60300-1:2014

Ledelse af pålidelighedsaktiviteter - Del 1: Vejledning om ledelse og anvendelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 60300-3-1:2004

Pålidelighedsstyring - Del 3-1: Brugsvejledning - Analyseteknikker vedrørende pålidelighed - Vejledning i metoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 60300-3-2:2005

Pålidelighedsstyring - Del 3-2: Brugsvejledning - Indsamling af pålidelighedsdata fra marken


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 60300-3-4:2008

Pålidelighedsstyring - Del 3-4: Brugsvejledning - Vejledning i specifikation af pålidelighedskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 60300-3-11:2009

Ledelse af pålidelighedsaktiviteter - Del 3-11: Anvendelsesvejledning - Pålidelighedscentreret vedligehold (RCM)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 60300-3-12:2011

Ledelse af pålidelighedsaktiviteter - Del 3-12: Anvendelsesvejledning - Integreret logistisk støtte


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 60300-3-14:2004

Pålidelighedsstyring - Del 3-14: Brugsvejledning - Vedligeholdelse og understøttelse af vedligehold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 60300-3-15:2009

Pålidelighedsledelse - Del 3-15: Brugsvejledning - Opbygning af systempålidelighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 60300-3-16:2008

Pålidelighedsstyring - Del 3-16: Brugsvejledning - Vejledning til specifikation af understøttelse af vedligeholdelsesservice


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 60706-2:2007

Vedligehold af udstyr - Del 2: Vedligeholdskrav og analyser i design- og udviklingsfasen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 60706-3:2007

Vedligehold af udstyr - Del 3: Verifikation og indsamling, analyse og præsentation af data


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 60706-5:2008

Vedligehold af udstyr - Del 5: Egnethed for prøvning og diagnostisk prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN IEC 60812:2018

Analyse af fejlmåder og deres effekt (FMEA)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 61014:2003

Programmer for pålidelighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 61025:2007

Fejltræsanalyse (FTA)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 61078:2016

Pålidelighedsblokdiagrammer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN IEC 61123:2020

Pålidelighedsprøvning – Testplaner for overholdelse af succesrate


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 61160:2006

Redegørelse af planlægning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 61163-1:2007

Pålidelighedssortering ved hjælp af stress – Del 1: Reparable produkter fremstillet i partier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN IEC 61163-2:2020

Pålidelighedssortering ved hjælp af stress – Del 2: Komponenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 61164:2004

Pålidelighed - Statistisk prøvning og beregningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 61165:2007

Anvendelse af Markov-teknikker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 61649:2008

Weilbull-analyse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 61710:2013

Potenslovsmodel - Pasningsprøvninger og vurderingsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 61882:2016

Fare- og funktionsevneanalyse (HAZOP-analyser) – Anvendelsesvejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/IEC/TR 62059-11:2002

Elmålingsudstyr - Driftssikkerhed - Del 11: Generelle koncepter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 62308:2007

Pålidelighed af produkter - Metoder til pålidelighedsvurderinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 62347:2007

Vejledning i specifikation af pålidelighed af systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 62429:2008

Pålidelighedsforbedring - Prøvning for tidlige fejl i unikke komplekse systemer under anvendelse af forøgede belastninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 62506:2013

Metoder til accelereret produktprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 62508:2010

Vejledning om menneskelige faktorer i pålidelighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 62550:2017

Reservedelsplanlægning og -styring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 62628:2012

Vejledning til softwares driftssikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 62673:2013

Metodik til vurdering og sikring af kommunikationsnetværks pålidelighed og sikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 62740:2015

Kerneårsagsanalyse (RCA)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 62741:2015

Demonstration af pålidelighedskrav - Pålidelighedsdokumentation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/IEC TS 62775:2016

Anvendelsesvejledning – Tekniske og finansielle processer til implementering af systemer for styring af aktiver


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN IEC 62853:2018

Åbne systemers pålidelighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN IEC 62960:2020

Pålidelighedsevalueringer i løbet af livscyklussen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/IEC TR 63039:2016

Probabilistisk risikoanalyse af teknologiske systemer - Estimering af den resulterende hyppighed af hændelser ud fra en given starttilstand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

ISO/IEC 80079-34:2018

Explosive atmospheres – Part 34: Application of quality management systems for Ex Product manufacture


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.382,52

IEC 60300-3-5:2001

Dependability management - Part 3-5: Application guide - Reliability test conditions and statistical test principles


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Kategori:
Pris fra:
kr. 2.073,78

IEC 60605-2:1994

Equipment reliability testing - Part 2: Design of test cycles


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.175,14

IEC 61070:1991

Compliance test procedures for steady-state availability


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.175,14

IEC 61650:1997

Reliability data analysis techniques - Procedures for comparison of two constant failure rates and two constant failure (event) intensities


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Kategori:
Pris fra:
kr. 691,26

IEC TR 62059-21:2002

Electricity metering equipment - Dependability - Part 21: Collection of meter dependability data from the field


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Kategori:
Pris fra:
kr. 483,88

ASTM E2910 - 12(2018)

Standard Guide for Preferred Methods for Acceptance of Product


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 351,85

DSF/prEN IEC 60300-3-4:2020 ( Forslag )

Ledelse af pålidelighedsaktiviteter – Del 3-4: Brugsvejledning – Vejledning i specifikation af pålidelighedskrav


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:

DS-håndbog 168:2010 ( Tilbagetrukket )

DS-håndbog 168:2010

Vedligehold


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 695,00

DS-håndbog 168:2011 ( Tilbagetrukket )

DS-håndbog 168:2011

Vedligehold


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 995,00

DS/EN 13306:2010 ( Tilbagetrukket )

Vedligehold - Terminologi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 13306:2009 ( Tilbagetrukket )

Vedligehold - Terminologi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 13306:2001 ( Tilbagetrukket )

Vedligehold - Terminologi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 60300-2:2004 ( Tilbagetrukket )

Pålidelighedsstyring - Del 2: Vejledning i styring af pålidelighedsprogram


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 60300-3-3:2004 ( Tilbagetrukket )

Pålidelighedsstyring - Del 3-3: Analyse af levetidskalkulation - Brugsvejledning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 60300-3-12:2004 ( Tilbagetrukket )

Pålidelighedsstyring - Del 3-12: Guide - Integreret logistik-vejledning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 60812:2006 ( Tilbagetrukket * )

Analyseteknikker for systemers pålidelighed - Procedurer for fejl- og resultatanalyse (FMEA)


Status:
Tilbagetrukket *
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 61078:1994# ( Tilbagetrukket )

Analyseteknikker for pålidelighed. Blokdiagrammetode for funktionssikkerhed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.175,14

DS/EN 61078:2006 ( Tilbagetrukket )

Analyseteknikker for pålidelighed - Blokdiagrammetode for funktionssikkerhed


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 61124:2007 ( Tilbagetrukket )

Pålidelighedsprøvning - Prøvningsplaner for verifikation af konstant fejlhyppighed og konstant fejlintensitet


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.015,00

1